Start konkursy KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO–URBANISTYCZNEJ…
POWRÓT

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO–URBANISTYCZNEJ CIĄGU SPICHRZY GRUDZIĄDZKICH WRAZ Z FRAGMENTEM UL. SPICHRZOWEJ I ALEI KRÓLOWEJ JADWIGI

Termin składania prac: 14.08.2018

 

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO–URBANISTYCZNEJ CIĄGU SPICHRZY GRUDZIĄDZKICH WRAZ Z FRAGMENTEM  UL. SPICHRZOWEJ I ALEI  KRÓLOWEJ JADWIGI

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania ciągu spichrzy od bramy wodnej do Góry Zamkowej. 
 

Katalog Nagród:
– I nagroda – 25 000 zł brutto
– II nagroda – 20 000 zł brutto
– III nagroda – 10 000 zł brutto
    

Organizator konkursu:
Gmina Miasta Grudziądz

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadających wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będących w sytuacji ekonomicznej
i finansowej.

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 12 kwietnia 2018r.
(2) Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 30 kwietnia 2018r.                                                                 
(3) Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone – nie później niż do 11 maja 2018r.
(4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 21 maja 2018r.,
do godz. 15:00
(5) O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie, Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do 28 maja 2018r.
(6) Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie na podstawie wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych – do 11czerwca  2018r., do godz. 15:00
(7) Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 20 czerwca 2018r.                    
(8) Prace konkursowe składać należy do dnia 14.sierpnia 2018r., do godz. 15.00
(9) Publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 28 sierpnia 2018r.

Prawa autorskie:
Po zakończeniu Konkursu, a także po dokonaniu wypłat nagród, organizator konkursu staje się jedynym właścicielem nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.

Laureat konkursu przeniesie na organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej.   

Zarządzenie Prezydenta Grudziądza z dnia 12.04.2018 r. wraz z Regulaminem konkursu jednoetapowego ideowo-koncepcyjnego dla zadania pt. Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej ciągu spichrzy Grudziądzkich wraz z fragmentem ul. Spichrzowej i alei Królowej Jadwigi, publikowane jest na stronie www.bip.grudziadz.pl

Więcej informacji poniżej w załączniku.

DODAJ KONKURS

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

UTWÓRZ PORTFOLIO

WYRÓŻNIJ PORTFOLIO

PRZEGLĄD PRASY

nastepne »

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2022 Architekci.pl All Rights Reserved