Start konkursy "Przyjazna Przestrzeń Publiczna"
POWRÓT

"Przyjazna Przestrzeń Publiczna"

Termin składania prac: 24.04.2015

Celem konkursu, toczącego się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’15, jest promowanie jakości przestrzeni publicznej, obiektów lub zespołów obiektów współtworzących przestrzeń oraz rewaloryzacji obiektów, zespołów i terenów, a także przykładów architektury krajobrazu jako szczególnie interesujących dokonań twórczych w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. Więcej...

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2023 Architekci.pl All Rights Reserved