Start konkursy Konkurs na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum…
POWRÓT

Konkurs na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

Termin składania prac: 29.11.2017

 

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

 

I. Nazwa i siedziba Zmawiającego: 

Muzeum-Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka

II. Klasyfikacja wg CPV

- 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego  
- 79932000-6 – usługi projektowania wnętrz  
- 79934000-0 – usługi projektowania mebli  
- 79933000-3 – usługi towarzyszące usługom projektowym  
- 79956000-0 – usługi w zakresie organizacji targów i wystaw


III. Forma Konkursu:
Otwarty, realizacyjny, jednoetapowy

IV. Przedmiot i zadanie konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum – Domu Rodziny Pileckich, najlepszej zarówno pod względem plastycznym jak i merytorycznym, odpowiadającym treści scenariusza wystawy i jej zakładanej zawartości.  
2. Zadaniem konkursu jest wyłonienie pracy projektowej, w oparciu o którą będzie można przygotować pełną Dokumentację projektową umożliwiającą produkcję i montaż wystawy stałej.

V. Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być:
a) osoba fizyczna,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i spełni wymagania
określone w Regulaminie konkursu, rozdz. III pkt 2 i 3.
2. Wnioski o dopuszczenie w konkursie i wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz wniosku wg zał. nr F.1 do Regulaminu
- Dokument pełnomocnictwa wg zał. nr F.2 lub F.3 do Regulaminu

VI. Zawartość i forma pracy konkursowej
1.Część graficzna - 2 (max.3) plansze 100x70 cm w układzie pionowym  
2. Część opisowa - Zeszyt w formacie A4 w 3 egzemplarzach
3. Płyta CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej z zakresem z pkt. 1 i 2.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych
a) Zgodność prezentowanej koncepcji ze scenariuszem i wytycznymi do projektu wystawy – 3 pkt 
b) Walory estetyczne, kompozycyjne i przestrzenne projektu, oryginalność rozwiązań projektowych w odniesieniu do tematyki wystawy - 5 pkt
c) Realność finansowa rozwiązań - 2 pkt  

VIII. Harmonogram Konkursu
1. Ogłoszenie Konkursu - 15.11.2017 r.
2. Składanie wniosków o dopuszczenie w konkursie – do 29.11.2017 r.
3. Wyniki kwalifikacji do konkursu - 1.12.2017 r.
4. Składanie pytań przez zainteresowanych uczestnictwem w Konkursie – do 5.12.2017 r.
5. Udzielenie odpowiedzi na pytania – do 7.12.2017 r.
6. Składanie/nadsyłanie prac konkursowych – do 15.01.2018 r.
7. Ogłoszenie wyników konkursu – do 22.01.2018 r.

IX. Jury konkursu i nagrody Jury Konkursu:
1. Maciej Miłobędzki - architekt SARP – Przewodniczący Jury  
2. Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, zastępca Przewodniczącego  
3. Jerzy Bauer – Burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka
4. Joanna Mytkowska - dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie  
5. Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego  
6. Mirosław Nizio – architekt,  
7. Andrzej Pilecki - członek rodziny Pileckich  
Sekretarz konkursu: Jan Kucza-Kuczyński, architekt, pełnomocnik Dyrektora ds. Inwestycji  

Pula nagród wynosi 45 000 zł, I nagroda – min. 15 000zł, II nagroda 12 000 zł, III nagroda 8000 zł oraz wyróżnienia. 

X. Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: http://www.muzeum.ostrowmaz.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 74644-2017.

 

REGULAMIN KONKURSU

DODAJ KONKURS

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

UTWÓRZ PORTFOLIO

WYRÓŻNIJ PORTFOLIO

PRZEGLĄD PRASY

nastepne »

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2023 Architekci.pl All Rights Reserved