Start konkursy Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej…
POWRÓT

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku siedziby Oddziału w Świerklanach.

Termin składania prac: 04.02.2014


Zamawiający:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Punkt kontaktowy: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, 44-266 Świerklany ul. Wodzisławska 54
Osoba do kontaktów: Henryka Kocjan
Tel.: +48 324392500, E-mail: henryka.kocjan@gaz-system.pl, Faks: +48 324392560

Kryteria oceny prac konkursowych:
— rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, funkcjonalne i konstrukcyjne - KR - 80 %,
— koszt opracowania dokumentacji projektowej i sprawowania nadzoru autorskiego – KDN - 20%.

Terminy:
2014-02-04 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I nagroda w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda – 7 tysięcy PLN
III nagroda – 7 tysięcy PLN

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Andrzej Grzybowski
2. Piotr Średniawa
3. Aneta Kopczyńska
4. Stanisław Rduch
5. Stanisław Skalny
6. Aleksandra Bryła

Więcej zobacz

DODAJ KONKURS

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

UTWÓRZ PORTFOLIO

WYRÓŻNIJ PORTFOLIO

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved