Start konkursy Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej…
POWRÓT

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku siedziby Oddziału w Świerklanach.

Termin składania prac: 04.02.2014


Zamawiający:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Punkt kontaktowy: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, 44-266 Świerklany ul. Wodzisławska 54
Osoba do kontaktów: Henryka Kocjan
Tel.: +48 324392500, E-mail: henryka.kocjan@gaz-system.pl, Faks: +48 324392560

Kryteria oceny prac konkursowych:
— rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, funkcjonalne i konstrukcyjne - KR - 80 %,
— koszt opracowania dokumentacji projektowej i sprawowania nadzoru autorskiego – KDN - 20%.

Terminy:
2014-02-04 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I nagroda w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda – 7 tysięcy PLN
III nagroda – 7 tysięcy PLN

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Andrzej Grzybowski
2. Piotr Średniawa
3. Aneta Kopczyńska
4. Stanisław Rduch
5. Stanisław Skalny
6. Aleksandra Bryła

Więcej zobacz

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved