Start konkursy Konkurs do studentów architektury krajobrazu, architektury,…
POWRÓT

Konkurs do studentów architektury krajobrazu, architektury, architektury i urbanistyki

Termin składania prac: 15.11.2016

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla przedsięwzięcia będącego jego przedmiotem – koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pobliżu Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1, zmierzającego do realizacji zadania postulowanego przez ww. ze względu na specyfikę miejsca.

Więcej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=79825

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved