Start konkursy 7 edycja konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego…
POWRÓT

7 edycja konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Termin składania prac: 30.04.2014

Ustanowienie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest prezentacja wartościowych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w regionie.

Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

Nagroda im. Stanisława Witkiewicza przyznawana jest raz na dwa lata obiektom architektonicznym lub zespołom obiektów usytuowanym na obszarze województwa małopolskiego, zrealizowanym i oddanym do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych licząc od momentu ogłoszenia konkursu, w ramach trzech kategorii:

1) architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni,
2) architektura mieszkaniowa,
3) architektura sakralna.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 30 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu) w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków, pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków, z dopiskiem: „Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza”.

Strona konkursu: witkiewicz.malopolskanagroda.pl

DODAJ KONKURS

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

UTWÓRZ PORTFOLIO

WYRÓŻNIJ PORTFOLIO

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved