Start aktualności ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI DZIEDZICTWA!
POWRÓT

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI DZIEDZICTWA!

19.01.2021

„Instrukcja obsługi dziedzictwa” to seria podcastów skierowanych do organizatorów wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, między innymi w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

 

Prowadząca - Katarzyna Borowiecka - dziennikarka radiowa i telewizyjna. W radiowej Trójce prowadziła wiele audycji popularyzujących kulturę. Przez 5 lat kierowała też Redakcją Publicystyki Kulturalnej Programu III. W Canal+ prowadziła program Aktualności Filmowe+, w AleKino+ - cykl Kino Mówi. Aktualnie zaangażowana w tworzenie Netflix Studio na YouTube, tworzenie Radia 357 i autorski POPcast - podcast o popkulturze.

 

„Jak ciekawie mówić o dziedzictwie w mediach społecznościowych?”https://youtu.be/ot-KCNtHiME

 

Media społecznościowe mają coraz większy wpływ na przepływ informacji a ich rola w promocji i szerzeniu wiedzy jest nie do przecenienia- to wiemy wszyscy. O tym  „jak ciekawie mówić o dziedzictwie”  dowiemy się na przykładzie cieszącego się ogromną popularnością profilu facebookowego prowadzonego przez Małopolską Wojewódzką Konserwator Zabytków dr hab. Monikę Bogdanowską. Rozmawia Katarzyna Borowiecka.

Monika Bogdanowska - krakowianka, od lat z pasją zajmuje się ochroną zabytków, jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Monika Bogdanowska jest doktorem nauk technicznych, habilitację w zakresie konserwacji otrzymała na Akademii Sztuk Pięknych. Od 1998 roku jest pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, jest autorką licznych publikacji naukowych oraz współautorką monumentalnego wielojęzycznego słownika konserwacji. W marcu 2019 została mianowana przez Generalnego Konserwatora Zabytków na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

„Jak zachęcić Wolontariuszy do udziału w EDD?” https://youtu.be/AaiY7QmbMAE

 

Dr Michał Laszczkowski – Prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego - w wywiadzie udzielonym Katarzynie Borowieckiej opowie o roli Wolontariatu w działaniach na rzecz ochrony zabytków, a przede wszystkim o tym kogo i w jaki sposób możemy zarazić naszą pasją i entuzjazmem,  realizując jednocześnie szczytne cele.

Dr Michał Laszczkowski - twórca i prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, organizator licznych projektów konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w 

 

Polsce, na Białorusi, we Francji, na Łotwie, na Ukrainie czy we Włoszech. Organizator społecznej opieki nad cmentarzami polskimi na Wschodzie oraz tatarskimi i 

żydowskimi w Polsce. Inicjator powołania Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce.

 

„Jak zorganizować wydarzenie w zrewitalizowanej przestrzeni?” https://youtu.be/QGNuph_ZFIo

 

O tym jak zachęcić do zainteresowania się dziedzictwem kulturowym własnego regionu i ukazać na nowo zrewitalizowane przestrzenie poprzez organizację różnego 

rodzaju wydarzeń opowiedzą, w rozmowie z Katarzyną Borowiecką, Maria Badeńska-Stapp - Miejski Konserwator Zabytków w Żyrardowie i Jacek Grzonkowski - Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa.

Maria Badeńska Stapp-historyk sztuki i pedagog, od 2012 roku Miejski Konserwator Zabytków w Urzędzie Miasta Żyrardowa, od ponad dekady pracownik państwowej służby ochrony zabytków. Ekspert MKIDN. Współtworzyła Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, współautorka wystawy „Żyrardów. Miasto lnem tkane”. Zaangażowana w modelową rewitalizację miasta. Współautorka opracowania Ministerstwa Rozwoju Rola dziedzictwa kulturowego w Rewitalizacji z 2018 roku. Była opiekunem merytorycznym trzyletniego projektu Mazowieckiego Instytutu Kultury dot. roli kultury w procesie rewitalizacji.

Jacek Grzonkowski - Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa. Posiada 16 letnie doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu i realizowaniu projektów infrastrukturalnych jak i społecznych z dofinansowaniem zewnętrznym. Koordynator „Modelowej rewitalizacji miast” w Żyrardowie, której celem jest wypracowanie wzorców prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich.

 

 

Kontakt:

Agata Rybkiewicz

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Zespół ds. komunikacji społecznej

email : arybkiewicz@nid.pl


Autor:

Agata Rybkiewicz
arybkiewicz@nid.pl


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved