Start aktualności SARP Kraków zaprasza na wystawę „Szkice rysunkowe architekta,…
POWRÓT

SARP Kraków zaprasza na wystawę „Szkice rysunkowe architekta, Profesora Zbigniewa Wzorka”.

12.11.2014

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zaprasza na wystawę „Szkice rysunkowe architekta, Profesora Zbigniewa Wzorka” 18.11.2014 o godzinie 18.

Profesor Zbigniew Wzorek (1909-1986) pochodził z Nowego Sącza, skąd po maturze wywędrował do Lwowa, by na tamtejszej Politechnice studiować architekturę. Po ukończeniu studiów w 1932 roku prowadził - aż do wybuchu wojny - ożywioną praktykę projektową, architektoniczną i urbanistyczną. Jego zainteresowania naukowe i projektowe stopniowo, coraz wyraźniej koncentrować zaczęły się wokół problematyki planistyczno-przestrzennej. W 1936 roku został On członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Wojna przerwała świetnie rozwijającą się karierę zawodową Profesora. Wraz z żoną i dziećmi został wywieziony przez Sowietów w euroazjatyckie stepy i osadzony w kołchozie, gdzie przez 6 lat wykonywał ciężką, fizyczną pracę. Tam też powstały wszystkie szkice rysunkowe pokazane na niniejszej wystawie. Tworzone pomimo nieludzkiego zmęczenia, zapewne jako próba zanurzenia się, choćby na chwilę w świecie marzeń odległym od otaczającej Profesora i Jego Bliskich tragicznej rzeczywistości. Po wojnie udało się Profesorowi wraz z ocalałą częścią rodziny wrócić do Polski. Profesor natychmiast włączył się w pracę dydaktyczno-naukową w nowo powstałym Wydziale Architektury AGH, a później Politechniki Krakowskiej. Kierował Zakładem Podstaw Planowania Przestrzennego, pełnił funkcję prodziekana WA PK, był promotorem prac doktorskich i magisterskich, propagował nowoczesne metody planowania, przewodniczył Komitetowi Redakcyjnemu Teki Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w latach świetności tego wydawnictwa. Był głównym projektantem pierwszego planu regionalnego dla województwa krakowskiego i wielu innych opracowań planistyczno-przestrzennych. Współpracował z placówkami naukowymi i dydaktycznymi w Polsce i zagranicą. Pełnił funkcję prezesa krakowskiego oddziału TUP. Profesor Zbigniew Wzorek był cenionym autorytetem zarówno w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, jak i projektowania architektonicznego. Przez wiele lat przewodniczył Kurialnej Komisji ds. Architektury i Sztuki Sakralnej w Krakowie. 

 

Wernisaż wystawy odbędzie się we wtorek, 18 listopada 2014, godz. 18:00, w Galerii Architektury SARP przy Placu Szczepańskim 6 w Krakowie. Wykład wprowadzający wygłosi prof. Marek Kowicki (WA PK). Wystawa potrwa od 18 listopada do 8 grudnia 2014.


Autor:

SARP Kraków
sarp@sarp.krakow.pl


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved