Start aktualności O potrzebie radykalnej prostoty – wykład w ramach cyklu…
POWRÓT

O potrzebie radykalnej prostoty – wykład w ramach cyklu „Architektura w Wozowni”

25.10.2018
JEMS Architekci, projekt budynku uniwersyteckiego w Warszawie

Maciej Miłobędzki: O potrzebie radykalnej prostoty – wykład w ramach cyklu „Architektura w Wozowni” 

autorka projektu: Teresa Dudzińska 

05.11.2018 (poniedziałek), godz. 17.00

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, ul. Ducha Św. 6

wstęp wolny

"Jednym z największych deficytów współczesności jest niemożność postępowania zgodnie ze zdrowym rozsądkiem w obliczu postępów normatywnie regulowanej rzeczywistości. W środowiskach architektów, bardzo powoli rodzi się potrzeba refleksji nad szaleńczym już dzisiaj stopniem złożoności i komplikacji budowli, procesów projektowania i realizacji, „systemową” niemożnością eliminowania absurdów, które takie procesy tworzą. Tu pewna doza powrotu do podstawowych pytań wydaje się sensowną alternatywą.

Budynki i ich użytkownicy mogą stanowić układ symbiotyczny. Dotyczy to kwestii energetycznych, obiegu substancji lotnych i płynnych. Domy oddychają, magazynują chłód i ciepło w swoich przegrodach. Człowiek oddaje i pobiera ciepło, wilgoć, przyczynia się do cyrkulacji powietrza, płynów zawartych w instalacjach. Są to powolne procesy, które mają swoją bezwładność. Ich studiowanie może stać się pretekstem dla radykalnej i świadomej przemiany stylu życia – w kierunku „slow life”. Główne elementy budowli mogłyby jednocześnie pełnić wiele funkcji i zastępować złożone układy izolacyjne i instalacyjne, przez co stawać się bardziej odporne na zużycie.

Warto zwracać uwagę na wartości poznawcze, percepcyjne architektury. Warto uświadamiać sobie potrzebę świadomego użytkowania budowli, decydowania o klimacie jego wnętrz, współuczestnictwa w ciągłym przystosowywaniu jego struktury do zmieniających się potrzeb. Doświadczenie naszych zmysłów może być źródłem świadomych i podświadomych, indywidualnych i zbiorowych decyzji, podejmowanych w małej skali. Warto tworzyć alternatywne idee wobec systemowego, zcentralizowanego, generowanego przez normy, czujniki i programatory zarządzania, odciętymi od otoczenia obiektami.

Próbujmy przywracać użytkownikom architektury i jej samej godność."

Maciej Miłobędzki

Maciej Miłobędzki - Architekt. Urodził się w 1959 roku w Warszawie. W 1985 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1984–1988 pracował w Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Od 1988 roku współzałożyciel i wspólnik JEMS Architekci. Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wybrane realizacje: Siedziba AGORY S.A. w Warszawie, Budynek mieszkalno-pensjonatowy w Konstancinie, „Dom przyszłości” w Choszczówce, Zespół domów mieszkalnych przy ul. Wilanowskiej w Warszawie, Budynek TRIO w Warszawie, Skwer Hoovera w Warszawie, Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Rozbudowa Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Katowicach, Przebudowa i rozbudowa Hali Koszyki w Warszawie.

Cykl „Architektura w Wozowni” współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Toruń.

 

 

 

 

 

 


Autor:

Natalia Cieślak
info@wozownia.pl


do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved