Start aktualności Narracje miejskie - spotkanie wokół książki
POWRÓT

Narracje miejskie - spotkanie wokół książki

14.11.2019

Zapraszamy na spotkanie wokół książki "Narracje miejskie. Miasto jako obszar interwencji polityków, architektów i artystów" w piątek 22 listopada o godzinie 17.00 do Muzeum Architektury we Wrocławiu (wydanej w tym roku przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach).

W dyskusji udział wezmą: redaktorka publikacji profesor Irma Kozina, autorzy artykułów Jerzy Gorzelik i Peter Martyn, oraz dyrektor MA dr Jerzy Ilkosz. Rozmowę poprowadzi profesor Izabela Mironowicz.

"Badania nad miastami prowadzone są przez specjalistów reprezentujących różne dziedziny: urbanistykę, architekturę, geografię, socjologię, antropologię, filozofię, ekonomię, historię sztuki. (…) Dla jednych miasto stanowi wypadkową trzech układów: rynku, centrum administracyjno-politycznego i zbiorowości miejskiej, dla innych jest ono miejscem wymiany dóbr i myśli, terenem koncentracji ludzi, ich wzajemnej konkurencji, współpracy i zabawy albo też historycznie ukształtowaną formą osadnictwa, związaną z wytwarzaniem zespołu trwałych urządzeń materialnych współtworzących szczególny typ krajobrazu. Wszystkie z nieograniczonej wręcz ilości proponowanych ujęć są równie wartościowe, ponieważ każde z nich reprezentuje tylko jedną z mnóstwa możliwych narracji".

"Narracje miejskie" to tytuł projektu obejmującego serię seminariów naukowych oraz publikacji poświęconych podejmowanym z różnych perspektyw badawczych opowiadaniom o związkach architektury i sztuki z przestrzenią miasta.
Pierwsze z zaplanowanych spotkań zorganizowane zostało przez Zakład Teorii i Historii Sztuki ASP w Katowicach w maju 2016 roku. Dyskutowane w jego toku problemy dały asumpt do powstania opracowań składających się na prezentowaną monografię, w której zamieszczono zarówno teksty zamówione u uczestników wspomnianej debaty, jak też opracowania przygotowane przez innych autorów zaproszonych do udziału w przedsięwzięciu.
 


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved