Start aktualności Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu przyznane - zrównoważone,…
POWRÓT

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu przyznane - zrównoważone, inkluzywne i piękne projekty z całej Europy

16.04.2024

W piątek, 12 kwietnia br., Komisja Europejska ogłosiła 20 laureatów Nagród Nowego Europejskiego Bauhausu 2024, konkursu organizowanego czwarty rok z rzędu ze środków polityki spójności.

Nagrody te nagradzają wybitne projekty i inicjatywy, które łączą zrównoważony rozwój, inkluzywność i wybitną estetykę, pokazując, w jaki sposób Europejski Zielony Ład może praktycznie wesprzeć życie ludzi i społeczności. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach, dla dwóch typów projektów: tych o ugruntowanej pozycji („Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu") oraz dla obiecujących inicjatyw młodszych kandydatów („Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu").

Edycja 2024 objęła specjalną nagrodę dla projektów związanych z odbudową Ukrainy, a także położyła silny nacisk na regiony UE stojące w obliczu wyzwań społeczno-gospodarczych lub tych związanych z transformacją ekologiczną.

Zwycięzcy odebrali nagrody podczas ceremonii w ramach Festiwalu Nowego Europejskiego Bauhausu z rąk Elisy Ferreiry, komisarz ds. spójności i reform, oraz Iliany Iwanowej, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, w obecności Wsiewołoda Czencowa, ambasadora Ukrainy przy Unii Europejskiej.

Laureaci Nagród Nowego Europejskiego Bauhausu 2024 

Zwycięzcami i laureatami nagród „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu” zostali:

·       Map4Water: One thousand fountains city (Bośnia i Hercegowina) zwycięzca w publicznym głosowaniu przeprowadzonym we wszystkich kategoriach. Projekt polega na mapowaniu i ulepszaniu publicznych fontann wodnych w Sarajewie, przy szerokim zaangażowaniu społeczeństwa, w tym władz lokalnych, mieszkańców i turystów.

·       Făget Forest Park; Cluj's Green Lung (Rumunia), zwycięzca w kategorii „Ponowne połączenie z naturą”, za zarządzanie rekreacją i ochronę dużego parku leśnego.

·       Flytevi - Blue Urban Community Garden (Szwecja), zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Ponowne połączenie z naturą”, za wspieranie społeczności za pomocą zrównoważonych rozwiązań w zakresie żywności i wody.

·       SET Community Gardens (Holandia), zwycięzca w kategorii „Odzyskanie poczucia przynależności”, za łączenie pokoleń z różnych środowisk społeczno-kulturowych poprzez miejski ogród i centrum społeczności permakulturowej.

·       Concrete to Culture (Bułgaria), zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Odzyskanie poczucia przynależności”, za przekształcenie kompleksu biurowego na obrzeżach Sofii w aktywną przestrzeń społeczną.

·       Rooftop Garden (Hiszpania), zwycięzca w kategorii „Priorytetowe traktowanie miejsc i osób, które najbardziej tego potrzebują”, za promowanie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych poprzez ogrodnictwo.

·       Yes We Camp (Francja), zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Priorytetowe traktowanie miejsc i osób, które najbardziej tego potrzebują”, za wsparcie społeczności poprzez inicjatywy aktywizacji przestrzeni.

·       A Sustainable Campus Transformation (Luksemburg), zwycięzca w kategorii „Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia”, za renowację budynków przy użyciu materiałów z odzysku w celu zminimalizowania wpływu na środowisko.

·       Re-Sourcing Commons (Austria), zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia”, za promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie odzyskanych materiałów i zapewnienie współpracy społeczności w publicznym parku.

Zwycięzcami i laureatami nagród „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” zostali:

·       Regenerative Agriculture Hub (Hiszpania) zwyciężył w publicznym głosowaniu za skupienie się na zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska praktykach rolniczych, które promują bioróżnorodność.

·       Cultivating Companionship (Niemcy), zwycięzca w kategorii „Ponowne połączenie z naturą", za propozycję badania na polu kukurydzy, które ma na celu promowanie wśród architektów i rolników myślenia projektowego.

·       Hydroscape Lisbon (Portugalia), zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Ponowne połączenie z naturą”, za badanie roli wody w odporności klimatycznej i przestrzeni społecznej w mieście.

·       Cooperative Ownership of Communities (Węgry), zwycięzca w kategorii „Odzyskanie poczucia przynależności”, za promowanie przystępnych cenowo mieszkań i integracji poprzez renowację cyrkularną i zrównoważone praktyki.

·       Co-llection (Grecja), zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Odzyskanie poczucia przynależności”, za promowanie krajobrazu wiejskiego poprzez sztukę i współpracę społeczności.

·       Community reBuilding (Ukraina), zwycięzca w kategorii „Priorytetowe traktowanie miejsc i osób, które najbardziej tego potrzebują”, za wzmocnienie pozycji ukraińskich społeczności poprzez tworzenie lub renowację Centrów Budowania Społeczności.

·       Teufelsberg Transformation Lab (Niemcy), zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Priorytetowe traktowanie miejsc i osób, które najbardziej tego potrzebują”, za pionierskie innowacje w zakresie polityki współpracy poprzez Design Thinking.

·       Urban_MYCOskin (Portugalia), zwycięzca w kategorii „Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia”, za przekształcanie odpadów w przyjazne dla środowiska, cenne materiały.

·       The Station (Belgia), zdobywca drugiego miejsca w kategorii „Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia”, za zaproponowanie autonomicznej stacji roboczej zasilanej energią odnawialną w celu transformacji sezonowych zbiorów.

Zwycięzcami i laureatami nagród „Specjalne uznanie dla wysiłków Ukrainy na rzecz odbudowy i ożywienia gospodarczego” zostali:

·       Nad Dzherelom z Rady Miejskiej Lwowa, zwycięzca, nagrodzony za uporządkowanie opuszczonego obszaru naturalnego w celu integracji społecznej przy jednoczesnej dbałości o ekosystem i różnorodność biologiczną.

·       Leo States, zdobywca drugiego miejsca, za zapewnienie tymczasowego zakwaterowania dla przesiedleńców wewnętrznych w Ukrainie.

Spośród 49 finalistów wybrano 20 nagrodzonych projektów, które ucieleśniają zasady Nowego Europejskiego Bauhausu. Otrzymały one nagrodę pieniężną w wysokości do 30 000 euro oraz wsparcie komunikacyjne, który pomoże im w dalszym rozwijaniu swoich projektów lub kopiowaniu ich w całej Europie.

Informacje ogólne

Nagrody 2024 wyróżniły najlepsze inicjatywy NEB w czterech kategoriach:

·   Ponowne połączenie z naturą;

·   Odzyskanie poczucia przynależności;

·   Priorytetowe traktowanie miejsc i osób, które najbardziej tego potrzebują;

·   Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia.

W każdej z czterech kategorii ustanowiono dwa równoległe wątki konkursowe: „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu" poświęcony istniejącym i ukończonym projektom z wyraźnymi, pozytywnymi wynikami oraz „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” poświęcony koncepcjom zgłoszonym przez młode talenty w wieku do 30 lat.

Nowy Europejski Bauhaus (NEB) to kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa, która łączy Europejski Zielony Ład z codziennym życiem. Dąży do namacalnych zmian, które poprawiają nasze codzienne życie. Wdraża zrównoważone rozwiązania w zakresie przekształcania budowli i stylu życia. NEB łączy zrównoważony rozwój z dobrym projektowaniem w celu zmniejszenia śladu węglowego, zapewniając jednocześnie integrację i przystępność cenową dla wszystkich, z poszanowaniem różnorodnych kultur i tradycji Europy. Inicjatywa zachęca wszystkich Europejczyków do wspólnego budowania zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości.

Od momentu uruchomienia programu, trzy lata temu w ramach orędzia o stanie Unii z 2020 r. wygłoszonym przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen, NEB zainspirował silny ruch oddolny i aktywne zaangażowanie państw członkowskich, regionów i gmin w całej UE. Zaowocowało to licznymi działaniami we wszystkich państwach członkowskich - w sumie prawie 500 dedykowanych projektów - w obszarach badań i innowacji, spójności, rozwoju regionalnego i miejskiego, rozwoju umiejętności i kultury. Tętniąca życiem społeczność NEB, licząca prawie 1400 członków, działa obecnie w całej UE, docierając do milionów Europejczyków.

Więcej informacji 

Nagrody NEB

Nowy Europejski Bauhaus

Otwarta platforma danych na temat spójności

Kohesio

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion

Cytaty

Elisa Ferreira, komisarz ds. spójności i reform, powiedziała: "Przy wsparciu polityki spójności, Nagrody NEB są wyrazem uznania dla młodych ludzi i inicjatyw, które wprowadzają w życie zasady Nowego Europejskiego BauhausuJuż czwarty rok inspirujemy się kreatywnością i entuzjazmem, z jakim lokalne społeczności, ich projekty i koncepcje promują zrównoważony rozwój, inkluzywność i estetykę, aby poprawić styl życia i przestrzeń życiową.W tym roku w szczególny sposób doceniamy wysiłki Ukrainy na rzecz odbudowy i przywrócenia lepszego życia.Doceniamy każde zgłoszenie, gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział - jesteście mistrzami i wschodzącymi gwiazdami Nowego Europejskiego Bauhausu!"

Iliana Ivanova, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: "Gorące gratulacje dla wszystkich zwycięskich, jak i nominowanych projektów! Wasze osiągnięcia są niezwykle różnorodne, jednak wszystkie pokazują transformacyjną moc innowacyjnej wizji inspirujących ludzi, takich jak wy, w połączeniu z poświęceniem i ciężką pracą. Są to dokładnie te cechy, które napędzają nas na drodze do bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości. Dlatego właśnie wasze projekty ucieleśniają zasady Nowego Europejskiego Bauhausu i dlatego ten festiwal stanowi kamień milowy w naszej podróży ku lepszej przyszłości.Jestem pod szczególnym wrażeniem projektów z Ukrainy, które pokazują niesamowitą odporność i determinację w obliczu przeciwności losu".

 


Autor:

Dagmara Rode-Krupa
dagmara.rode@mondaygroup.pl


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved