Start aktualności MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY KRAKÓW 2023
POWRÓT

MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY KRAKÓW 2023

25.09.2023

Miasto Kraków (Gospodarz wydarzenia) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków (Organizator) serdecznie zapraszają w dniach 13 i 14 października 2023 do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury Kraków 2023. Miejsce wydarzenia: Centrum Kongresowe ICE, ul. Marii Konopnickiej 17 w Krakowie. 

Międzynarodowe Biennale Architektury (MBA) odbywające się w Krakowie cyklicznie od 1985 roku jest niepowtarzalną okazją do spotkań oraz wymiany myśli i doświadczeń dla architektów z całego świata. W ramach MBA realizowane są konkursy, wystawy, prezentacje i wykłady, stanowiące unikalną w tej części Europy atrakcję dla wszystkich zainteresowanych architekturą. 

Hasłem tegorocznej edycji jest „RECOVER”.

Współczesne miasto potrzebuje zmian. Pod pojęciem miasta rozumiemy tutaj grupę ludzi, a cechą immanentną ludzi jest ciągłe dążenie do zmian. Tempo i zasięg tych zmian dynamicznie rośnie na przestrzeni wieków.
Miasto to także struktura, a tę zmienia się inaczej: dłużej, trudniej, może dramatyczniej? Materia budowlana jest wszak dość trwała.
Pojawia się pewna „nierównoległość” zmian wynikająca z niejednorodności ich rytmów. Jest też w tych zmianach: mentalnych mieszkańców, a także fizycznych kształtu miasta – pewna cykliczność. To daje szansę powrotu do przestrzeni w mieście już zapisanych wcześniej, a przykrytych późniejszymi nawarstwieniami. Wcześniejsze przestrzenie są znane, przez co łatwiej akceptowane, a i tak odsłanianie przydaje im nowej jakości.
Proces erupcji skali miasta, dominacja infrastruktury (szczególnie samochodowej), realizowanej kosztem przytulności – spowodowały zatęsknienie do wcześniejszych modeli miasta, widocznych czy to w ikonografii, czy to w antropogenicznych złożach materialnych.
Nostalgia, ale też niedostatki jakości przestrzeni miasta współczesnego, każą skupiać się na walorach dotykających sensów istnienia miasta. A jednym z takich sensów jest spotykanie się ludzi. Pożądanym jest, aby tym spotkaniom dawać jak najwięcej okazji w przestrzeni miejskiej. Trzeba tworzyć miejsca kreowane od nowa, ale także odzyskiwać, odbudowywać miejsca te zagubione, odnalezione w pamięci, a obecne wcześniej w nakładających się warstwach budulca i skorupy ziemskiej.
Miejsca z kolei połączyć trzeba sprawnymi ścieżkami dostępu. Wspólnie tworzą one „przestrzeń między budynkami”, a składają się na nią drogi, ulice, skwery, place, parki. To w niej skupia się życie każdej aglomeracji — społeczne, gospodarcze, kulturalne, towarzyskie. A skoro zapisy takie już istnieją, to koniecznie należy je wykorzystać, odczytać, odszukać ich ślady ukryte w reliktach – i odzyskać. Trzeba rozpocząć proces przywracania tych zapisów, reaktywować je i „uleczyć” miasto.

The city has to be recovered.

Partnerami wydarzenia są: 
– Architektura i Biznes, 
– Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
– Wydział Architektury i Sztuk Pięknych – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
– Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP,

– Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Honorowy patronat objęli: 
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
– Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Więcej informacji na temat MBA Kraków 2023 znaleźć można na stronie: http://www.mba2023.sarp.krakow.pl 

Rejestracja bezpośrednio w linku:
https://mbak23.twojewydarzenie.online/ 
 

 


Autor:

SARP KRAKÓW
http://www.sarp.krakow.pl


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved