Start aktualności Lifting The Curtain. Central European Architectural…
POWRÓT

Lifting The Curtain. Central European Architectural Networks na La Biennale di Venezia 2014

24.06.2014
Author: Jacek Damięcki, J. Piłsudski Square, 1994, Warsaw Courtesy of Jacek Damięcki
Źródło: www.t-r-a-c-e.net Features photo of The Cloud Macroinstalation.

Lifting the Curtain. Środkowoeuropejskie sieci architektoniczne to wydarzenie towarzyszące 14. Międzynarodowej Wystawy Architektury – Biennale w Wenecji. W tym roku oprócz wystawy w Pawilonie Polskim pt. Figury niemożliwe autorstwa Instytutu Architektury i Jakuba Woynarowskiego, Polaków będzie można także spotkać na wystawie Lifting the Curtain. Środkowoeuropejskie sieci architektoniczne.

Wpływ Europy Środkowej na formację i rozpowszechnienie się modernizmu jest wciąż mało znany lub traktowany jako lokalny epizod w powojennej historiografii światowej architektury współczesnej – po części za sprawą nieobecności i marginalizacji w głównym nurcie zachodniego obiegu wiedzy. Sytuację tę wzmacniają w ostatniej dekadzie zyskujące na znaczeniu narodowe narracje nowoczesności w krajach postsocjalistycznych.

Projekt badawczy jest próba stworzenia alternatywną względem głównego nurtu historiografii perspektywy architektury w Środkowej Europie: centrów, szkół, producentów, grup i kolektywów itp., – głównych aktorów mających wpływ na ewolucję i akumulację kultury architektonicznej. Ma on na celu uwidocznić międzynarodowe i interdyscyplinarne sieci, których aktywność w dwudziestym wieku miała znacznie większy wpływ na formowanie się modernizmu niż działalność pojedynczych indywidualności, biur projektowych.

Wystawa jest pierwszym elementem długoterminowych badań nad rozwojem architektury jako efektu złożonych zależności pomiędzy produkcją materialną i niematerialną angażującą wiele czynników i uczestników połączonych w sieci. Wg postawionej tezy architektura stała się wynikiem zbiorowej produkcji i transferu wiedzy, ponad granicami regionalnymi i geopolitycznymi, podlegając złożonym zależnością i wpływom. Proponując nową perspektywę i metodologię zakładamy przejście od narodowych narracji nowoczesności do globalnego ujęcia, wykraczającego poza elementy i wątki składające się dotychczas w główny nurt badań nad architekturą regonu. Początkowy etap ma na celu opis sieci, które złożyły się na kształt i skontekstualizowały kulturę architektonicznej w ciągu ostatnich stu lat, śledząc powiązania pomiędzy lokalnymi i ponadnarodowymi ramami interpretacyjnymi. Dalsze etapy dotyczą rozwoju i kontekstualizacji różnych wizji nowoczesności, jej postmodernistycznych adaptacji, ich rewizji podczas okresu transformacji oraz wpływu na procesy zachodzące obecnie.

Poprzez proces aktywnej dokumentacji zapoczątkowany w czasie trwania wystawy i w ciągu projektu przez uczestniczące w projekcie ośrodki powstanie otwarte archiwum. Taki modus operandi pozwoli na ożywienie wymiany pomiędzy najbardziej aktywnymi ośrodkami architektonicznymi w regionie. Projekt stanowi więc również próbę ożywienia i kultywowania istniejących już sieci.

Więcej informacji można znaleźć na stronach projektu: www.ce-arch.net

Informacje o wystawie w ramach Biennale w Wenecji

Miejsce: Centro Culturale Don Orione Artigianelli (Sala Tiziano), Dorsoduro 919, Venezia
Wydarzenia towarzyszące będą ogłaszane na stronie internetowej projektu www.ce-arch.net
Czas trwania wystawy: 7 czerwca – 23 listopada 2014
Wstęp wolny

Organizator: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Warszawa. Więcej informacji można znaleźć na stronach projektu: www.ce-arch.net
 


Autor:

SARP Warszawa
newsletter@sarp.warszawa.pl


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved