Start aktualności Kultura, kreatywność i rozwój miast
POWRÓT

Kultura, kreatywność i rozwój miast

02.10.2015
Źródło: Muzeum Współczesne Wrocław

Dyskusja, Projekty społeczne, Wykład 8.10.15 (czwartek), godz. 17–19, Beautiful Tube, wstęp wolny, Muzeum Współczesne Wrocław

W XXI wieku kreatywność jest jednym z najczęściej dyskutowanych zagadnień w kontekście rozwoju miast, zarówno przez ekonomistów jak i w środowiskach socjologicznych. Próbując przezwyciężyć ewidentne rozbieżności między wizjami, iluzjami a rzeczywistością, między ambicjami a praktyką, urbaniści wysunęli koncepcję miejskiej kreatywności jako nowy obszar działania. Zbiegło się to z pojawieniem się pojęcia „kreatywnego miasta” jako nowego paradygmatu w urbanistyce. Ta najnowsza wizja postrzega miasto jako miejsce, gdzie mieszkańcy chcą żyć, gdzie kultura kwitnie, gdzie wydarzenia kulturalne zaspokajają potrzebę rozrywki i edukacji, a ikoniczne obiekty kulturalne przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów z zagranicy. Kreatywne miasto jest miejscem, gdzie dizajnerskie produkty i gry komputerowe są kupowane przez lokalnych konsumentów, gdzie przemysły kreatywne i przemysły kultury zapewniają pracę dla ludzi, którzy utracili ją w wyniku deindustrializacji i zmian strukturalnych. Gorączka kreatywności zredukowała miejską rzeczywistość do garstki miejsc, gdzie kreatywność jest widoczna i łatwa do wyobrażenia – ekskluzywne centra wielkich miast, gentryfikujące się dzielnice, gdzie pracują przedstawiciele przemysłów kreatywnych, nabrzeżne inwestycje wypierające nikomu niepotrzebne porty, czy też od dawna zaniedbane kwartały ulic, w których urbaniści, deweloperzy i squattersi (powodowani nieco różniącymi się pobudkami) inwestują swój czas, pieniądze i pasję w celu przemienienia zrujnowanych terenów poprzemysłowych w miejsca kipiące kreatywnością. Kreatywność jest słowem-kluczem do zrozumienia rozwiązań urbanistycznych w Europie i Azji.
 
Jakie są powody tego zdumiewającego i nagłego wzrostu popularności paradygmatu kreatywnego miasta? Dlaczego architekci, artyści-architekci, menadżerowie kultury, urbaniści, a nawet burmistrzowie tak bardzo chcą promować swoje miasta jako kreatywne miejsca? W czasie wykładu poznamy odpowiedzi na niektóre z tych pytań oraz przyjrzymy się przyszłości efemerycznego kreatywnego miasta.
 
 
Profesor Klaus R. Kunzmann ukończył Wydział Architektury na Politechnice w Monachium w 1967 roku a w 1971 roku uzyskał doktorat na Politechnice w Wiedniu (TU Wien). Został profesorem w specjalności planowanie przestrzenne na Politechnice w Dortmundzie (TU Dortmund) w roku 1974, pełniąc jednocześnie funkcję Dyrektora ds. Badań Naukowych Institut für Raumplanung (nieprzerwanie aż do 1993 roku). W latach 1993-2006 zajmował prestiżową pozycję szefa Katedry Planowania Europejskiego. Klaus R. Kunzmann jest honorowym profesorem uniwersytetu Chung Hua w Hsinchu na Tajwanie a także członkiem honorowym Royal Town Planning Institute (UK). Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Newcastle-upon-Tyne. Profesor Kunzmann wykładał gościnnie na wielu uniwersytetach w Europie, USA, Chinach i Australii (miedzy innymi MIT, UCL, ETH Zurich, Dong Nam, Tsinghua, Chung, REMIT, Hua Universities w Chinach i na Tajwanie). Jest założycielem (1987), pierwszym prezydentem (1987-1990) i honorowym członkiem Association of European Schools of Planning (AESOP), skupiającym uczelnie europejskie kształcące urbanistów i planistów (którego Wydział Architektury PWr jest pełnym członkiem).
 
Mając doświadczenie ponad czterech dekad badań i nauczania w zakresie przestrzennego rozwoju miast i regionów w Europie Klaus Kunzmann jest jednym z najbardziej cenionych specjalistów w tej dziedzinie. Ostatnio zaangażował się w prace nad restrukturyzacją i kreatywnym rozwojem Zagłębia Ruhry (np. Schichten einer Region, 2011). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na innowacyjnych politykach miejskich w Europie, przyszłości miast europejskich, restrukturyzacji regionalnej, learning cities and regions, roli kreatywności i sztuki dla rozwoju przestrzennego i ekonomicznego, wpływie rozwoju Chin na wzrost miast i regionów Europy.
 
Klaus R. Kunzmann jest autorem 14 książek dotyczących tematyki rozwoju miast i regionów. Jako jeden z pierwszych zainteresował się tematyką creative cities i wpływem tego trendu na rozwój miast (np. The Creative City in Britain and Germany, Kunzmann, K.R., Landry, Ch., Bianchini, F., Ebert, R., Gnad, F., 1996; rozwijane dalej w perspektywie globalnej: Creative Cities in Practice. European and Asian Perspective, Kunzmann, K.R, Tang Yan, 2013). Jest także autorem kilkudziesięciu rozdziałów w książkach opublikowanych w Niemczech, UK, Holandii, Szwajcarii, USA, Włoszech i Chinach. Jest redaktorem wielu publikacji naukowych, w tym łączących problematyką europejskiej i azjatyckiej przestrzeni (np. China and Europe: The Implications of China’s Growth for European Space, pod redakcją K. R. Kunzmanna, M. Schretzenmayra i W. A. Schmida, 2010). Ma w swoim dorobku kilkaset artykułów w najbardziej prestiżowych czasopismach urbanistycznych i planistycznych Europy, Ameryki i Azji.
 
Więcej http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wyklady/wyklad/kultura-kreatywnosc-i-rozwoj-miast/#sthash.7qcQGOYs.dpuf08.10.2015

 


Autor:

Muzeum Współczesne Wrocław
newsletter@muzeumwspolczesne.pl


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved