Start aktualności Konferencja naukowa "Rehabilitacja wyobraźni.…
POWRÓT

Konferencja naukowa "Rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w.",

20.05.2014

Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w.", która odbędzie się w dniach 30.06–01.07.2014 r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Konferencja "Rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w." organizowana jest przez toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej w ramach I edycji Festiwalu Architektury i Wzornictwa Tormiar.

Festiwal Tormiar to projekt mający na celu wywołanie refleksji nad architekturą i wzornictwem, w kontekście zmian, które dokonały się w Polsce w II poł. XX wieku. Trwająca obecnie dyskusja nad powojennym dziedzictwem koncentruje się głównie wokół realizacji w dużych ośrodkach miejskich. Na odkrycie wciąż czekają projekty, które powstały w mniejszych miejscowościach, jak również ich twórcy, którzy w czasach braków materiałowych oraz nakazów normatywnych zmagali się z zastaną rzeczywistością.

Koncepcje i teorie, które wpłynęły na sposób projektowania w czasach PRL, a także transformacji ustrojowej to obszar mało znany w powszechnej świadomości, co powoduje często niedocenienie realizacji z tamtych czasów. Dziś, gdy na naszych oczach znikają kolejne obiekty, popularyzacja zjawisk związanych z projektowaniem wydaje się niezwykle istotną kwestią. W tym kontekście przykład Torunia stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat postrzegania dokonań poprzednich pokoleń w dziedzinie projektowania.

Tormiar jest efektem działań grupy, która ukonstytuowała się w CSW w 2013 roku. Nazwa projektu utworzona została na wzór popularnych w okresie PRL nazw firm czy zakładów przemysłowych zawierających w sobie często skrót nazwy miasta lub państwa (Tor, Pol), oraz słowa odnoszącego się bezpośrednio do działalności firmy (Tormięs, Herbapol). Składa się z przedrostka ‚Tor’ określającego terenowy obszar badań (Toruń) oraz słowa ‚pomiar’ definiowanego jako proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu.

IDEA FESTIWALU – REHABILITACJA WYOBRAŹNI

Pierwsza edycja festiwalu koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z historią powojennych wnętrz oraz ich twórców. Toruń jest jednym z wielu polskich miast, w których w II poł XX wieku dokonywały się zmiany warunkowane przez kontekst gospodarczy i polityczny. Na jego przykładzie kuratorzy spróbują pokazać w jaki sposób architektura staje się cennym świadkiem zmieniających się realiów i potrzeb społecznych oraz możliwości technicznych. Podstawowym założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na artystyczną, historyczną , wykonawczo-rzemieślniczą, a także fukcjonalną wartość powojennych toruńskich realizacji, ale także polskich wnętrz w ogóle.

Rehabilitacja wyobraźni – hasło festiwalu odnosi się do apelu projektanta i teoretyka wzornictwa Andrzeja Pawłowskiego zawartego w jego pismach dotyczących odbioru sztuki. Pawłowski zachęca do zwiększenia roli wyobraźni w doświadczaniu architektury i wzornictwa, zwracając uwagę, iż nie są to “gotowe do skonsumowania” obiekty lecz prace, którym powinna towarzyszyć wspólna, twórcza aktywność, która zastąpi dotychczasową bierność użytkowników. Potrzeba realizacji  tej ideii wydaje się być aktualna szczególnie dziś, gdy projekty poprzednich pokoleń spotykają się z niezrozumieniem i nie są doceniane przez odbiorców.

Konieczność “rehabilitacji wnętrz” właśnie teraz wynika z dwóch ważnych czynników. Z jednej strony pozostała wciąż grupa zachowanych w oryginalnym kształcie realizacji, z których praktycznie żadna nie podlega ochronie konserwatorskiej, a większości grozi przebudowa. Z drugiej zaś, jest to ostatni moment, w którym wiedzę na temat obiektów skonfrontować można z ich twórcami. Zbyt młode by nazwać je zabytkami, lecz zbyt stare by zaspokajać potrzeby współczesnych gustów, powojenne wnętrza to bardzo często realizacje wykonane według projektów i pod nadzorem autorskim wybitnych architektów oraz artystów plastyków.

Szczegóły na temat festiwalu i konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej festiwalu:

http://tormiar.csw.torun.pl

https://www.facebook.com/events/1435471560034811/?ref=ts&fref=ts

Polecamy książki o architekturze wnętrz...


Pobierz:

zaproszenie-na-konferencje-rehabilitacja-wyobrazni.odt

Autor:

Aleksandra Mosiołek
rehabilitacja.wyobrazni@gmail.com


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved