Start aktualności EkoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony…
POWRÓT

EkoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska

17.11.2015

Jak wspólnie dbać o ekosystem Warszawy? Czy wystarczy nie solić chodników i jezdni, nie zanieczyszczać otoczenia, podlewać drzewa i dbać o zieleń? Biuro Ochrony Środowiska pracuje nad strategicznym dokumentem kształtującym ekosystem miasta. Zabierz głos i miej wpływ na Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r.

Nasze miasto staje się coraz bardziej przyjazne środowisku. W Warszawie funkcjonuje 12 rezerwatów przyrody, a w samym centrum miasta wyznaczono obszar objęty ochroną w ramach programu Natura 2000. Mamy nowoczesny tabor komunikacji miejskiej, a jego rozwój ogranicza emisję spalin. Coraz częściej przesiadamy się na rowery, z kranów płynie czysta i smaczna woda, mniej śmiecimy, a wolny czas chętnie spędzamy nad Wisłą lub w parkach.

Jednak wciąż chcemy lepiej dbać o środowisko w Warszawie i więcej robić, by je chronić, a tym samym podnosić standard naszego życia.

O tym, jak strategicznie zarządzać środowiskiem i całym ekosystemem miejskim, będzie informował Program Ochrony Środowiska 2017–2020 z perspektywą do 2023 r., opracowywany przez Urząd m.st. Warszawy wraz z ekspertem z SGGW. Prace koordynuje Biuro Ochrony Środowiska. Dokument zawiera ogólną charakterystykę miasta, diagnozę obszarów związanych z ochroną środowiska (poruszającą m.in. takie zagadnienia jak: powietrze, gospodarkę odpadami, bioróżnorodność, gospodarkę wodami, system przyrodniczy). W dokumencie wskazane zostaną również kierunki działań zmierzających do poprawy stanu środowiska w omówionych obszarach.

Zanim Program Ochrony Środowiska zostanie poddany konsultacjom społecznym wiosną 2016 r., chcemy usłyszeć – jeszcze na etapie tworzenia dokumentu – opinię, rady i pomysły mieszkańców. Dlatego w tym roku zapraszamy na dwa spotkania z ekspertami, społecznikami i urzędnikami:

ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska (24 listopada oraz 17 grudnia, w godz. 18:00–20:00). W przyszłym roku planujemy kolejny cykl czterech, comiesięcznych dyskusji poświęconych powietrzu, wodzie, bioróżnorodności i adaptacji do zmian klimatu. Podczas dyskusji kontynuowane będą także wątki poruszone podczas spotkania Wsłuchujemy się w głos miasta z udziałem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz jej zastępców.


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved