Start aktualności E-booki Muzeum Architektury we Wrocławiu już do…
POWRÓT

E-booki Muzeum Architektury we Wrocławiu już do pobrania

23.10.2020

Na stronie internetowej ma.wroc.pl pojawiły się dziś pierwsze wydane przez MA e-booki, zrealizowane w ramach ministerialnego programu dotacyjnego Kultura w sieci. Dzięki temu projektowi najważniejsze i najbardziej poszukiwane wydawnictwa Muzeum Architektury we Wrocławiu będą łatwo i całkowicie bezpłatnie dostępne w sieci!


Wrocławskie dworce kolejowe - link do pobrania: http://ma.wroc.pl/pl/ksiegarnia/wydawnictwa/wroclawskie-dworce-kolejowe-2/

Wrocławskie dworce kolejowe to jedno z najważniejszych wydawnictw Muzeum Architektury we Wrocławiu. Oba nakłady są już dawno wyczerpane, nie słabnie natomiast zainteresowanie książką wśród czytelników. Nic dziwnego - pięknie wydana, zawierająca niepublikowane wcześniej projekty architektoniczne i materiały ikonograficzne z bogatych zbiorów Archiwum Budowlanego Wrocławia, była pierwszą kompletną monografią wrocławskich dworców kolejowych. Pretekstem do jej wydania była przypadająca w 2006 roku sto sześćdziesiąta rocznica uruchomienia linii kolejowej między Wrocławiem a Berlinem.

Książka Wrocławskie dworce kolejowe pod redakcją Marii Zwierz zawiera szereg artykułów przybliżających wydarzenia związane z wytyczeniem pierwszych linii kolejowych we Wrocławiu i na Śląsku oraz prezentujących powstające od 1842 roku i w dużej mierze istniejące do dziś budynki wrocławskich dworców kolejowych. Opierając się na zachowanych projektach architektonicznych, materiałach ikonograficznych i tekstach źródłowych, powstała część katalogowa książki omawiająca szczegółowo wybrane budynki wrocławskich dworców kolejowych. Ostatnią część publikacji stanowią oryginalne, niemieckojęzyczne teksty źródłowe (wśród nich znajdziecie autorskie komentarze samych projektantów dworców!) oraz biogramy architektów i budowniczych wrocławskich i śląskich kolei.

Trzy początki. 1918/1945/1989 - link do pobrania: http://ma.wroc.pl/pl/ksiegarnia/wydawnictwa/trzy-poczatki-1918-1945-1989/

Trzy początki. 1918/1945/1989 to publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Muzeum Architektury we Wrocławiu w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i prezentowanej w muzeum od 14 grudnia 2018 do 24 lutego 2019 roku.

Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania niepodległości sprowokowała autorów wydawnictwa do przyjrzenia się trzem węzłowym momentom dwudziestowiecznej historii Polski. Lata 1918, 1945 i 1989 przyniosły ogromne zmiany na każdej z możliwych do prześledzenia płaszczyzn. Chociaż budynki nowych władz, domy nowego społeczeństwa i świątynie nowej sztuki powstające w tych trzech okresach polskiej historii różniły się fundamentalnie, łączyło je jedno — wiara w możliwość zbudowania nowego świata, w opozycji do tego, co minione. Przyglądając się momentom następującym tuż po przełomach, obserwując nie tylko zrealizowane budynki, ale także śledząc plany tych, które nigdy nie powstały i badając towarzyszący im przekaz medialny – w książce zarysowany został obraz dążeń i przemian polskiej architektury ostatniego stulecia.

 

Tworzenie i udostępnienie wydawnictw MA w formie e-booków to projekt, który został dofinansowany w ramach ministerialnego Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura w sieci. W ramach zadania utworzone zostaną e-booki pięciu wydawnictw, które zostaną bezpłatnie udostępnione na stronie internetowej muzeum. Już wkrótce pojawią się na stronie kolejne trzy tytuły: Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu, Wieżowce Wrocławia 1919-1932 i - premierowo! - Moduł. Architektura Jana Szpakowicza w angielskiej wersji językowej. 

Większość z w/w wydawnictw to książki cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem wśród czytelników. Świadczą o tym wielokrotne przywołania publikacji w coraz to nowych pozycjach literatury przedmiotu, częste wypożyczenia z muzealnej biblioteki oraz liczne zapytania o możliwości dodruku lub udostępnienia książek w formie e-booków. Realizowane w ramach programu zadanie jest więc dla nas wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom oraz kolejnym krokiem w kierunku poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty muzeum.

Pięć wybranych do realizacji zadania książek to zaledwie niewielki procent wieloletniej działalności wydawniczej Muzeum Architektury. Książki publikowane przez muzeum są wysoko cenione przez naukowców oraz niezwykle popularne wśród szerokiej publiczności. Były też wielokrotnie nagradzane, m.in. najważniejszą dla muzealników nagrodą Sybilli (publikacja Cmentarze dawnego Wrocławia, Sybilla 2007; publikacja Od klasztoru do muzeum. Dzieje zabudowań bernardyńskich we Wrocławiu, Sybilla 2009 (nominacja)), czy prestiżową nagrodą DAM Architectural Book Award, przyznawaną dla 10 najlepszych książek architektonicznych na świecie (publikacja Patchwork. The Architecture of Jadwiga Grabowska-Hawrylak, 2017; publikacja Trzy początki. 1918/1945/1989, 2019 (wyróżnienie)).


Autor:

Marta Czyż
marta.czyz@ma.wroc.pl


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

PRZEGLĄD PRASY

nastepne »

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2023 Architekci.pl All Rights Reserved