Start aktualności Dokumentacja przetargowa i kosztowa w budowlanym procesie…
POWRÓT

Dokumentacja przetargowa i kosztowa w budowlanym procesie inwestycyjnym

27.03.2019

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy stanowi wstęp. Drugi przedstawia idee dwóch możliwych zgodnie z ustawą Pzp systemów realizacji zamówienia na roboty budowlane (tradycyjnego oraz zaprojektuj i wybuduj) i wskazuje zasadnicze różnice między nimi. W następnym rozdziale omówione są zagadnienia związane z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia. Znajduje się tu szeroka charakterystyka najistotniejszego dokumentu postępowania przetargowego przygotowywanego przez zamawiającego - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zwrócono też uwagę na najczęściej występujące błędy w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Czwarty rozdział szeroko omawia zasady, metody i sposoby oszacowań kosztowych w procesie inwestycyjnym. 

Podręcznik może stanowić pomoc dla studentów na kierunku budownictwo w rozszerzeniu wiedzy z takich przedmiotów, jak: zarządzanie procesem inwestycyjnym, kosztorysowanie czy organizacja budownictwa, a także pomoc dla każdego zainteresowanego problemami przygotowania dokumentacji przetargowej i kosztowej w procesie inwestycyjnym.

Można zamówić tutaj https://sklep.architekci.pl/dokumentacja-przetargowa-i-kosztowa-w-budowlanym-procesie-inwestycyjnym.html
do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved