Start aktualności Czasoprzestrzeń zbioru - nowa wystawa z kolekcji sztuki…
POWRÓT

Czasoprzestrzeń zbioru - nowa wystawa z kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Architektury we Wrocławiu

14.09.2021

CZASOPRZESTRZEŃ  ZBIORU | wystawa

22 października 2021 – 21. 12.2021

Muzeum Architektury we Wrocławiu

ma.wroc.pl 

 

Kuratorka: Małgorzata Devosges-Cuber

 

Wystawa „Czasoprzestrzeń Zbioru” to projekt odnoszący się do kolekcji sztuki współczesnej, będącej częścią zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu. Licząca dziś blisko 1100 obiektów kolekcja powstawała w oparciu o przekonanie o podobieństwach i wzajemnym oddziaływaniu sztuk wizualnych i architektury. Przy jej tworzeniu wybierano głównie prace o charakterze „racjonalnym”, oparte na kryteriach zbliżonych do metod postępowania w naukach ścisłych, a formalnie mieszczące się przede wszystkim w obrębie nurtu abstrakcji geometrycznej. 

 

Wystawa „Czasoprzestrzeń Zbioru” będzie pierwszą po niemal dwudziestu latach prezentacją  części kolekcji sztuki współczesnej ze zbiorów własnych Muzeum Architektury. Forma jej aranżacji oraz wybór pokazywanych dzieł nawiązywać będą do eksponowanej w 1977 roku wystawy „Współczesna plastyka związana z architekturą”, która była zaczątkiem stałej ekspozycji sztuki w Muzeum Architektury, prezentowanej do końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Tytułowa Czasoprzestrzeń Zbioru jest więc zarówno próbą rekonstrukcji sposobu myślenia o powiązaniach sztuki i architektury, jak i  okazją do jej reinterpretacji współcześnie. Służy również wyznaczeniu perspektyw rozbudowania zbioru o nowe obiekty w przyszłości.

 

Ideą wystawy zrealizowanej w 1977 roku była prezentacja obiektów, będących wyrazem aktualnych poszukiwań dotyczących kształtowania przestrzeni, harmonii i właściwości fizykalnych barw, optyki światła, kinetyki rytmów i proporcji kształtów. Planowana na jesień 2021 ekspozycja „Czasoprzestrzeń Zbioru”, odwołując się do założeń „Współczesnej plastyki związanej z architekturą”, zestawiać będzie kilkadziesiąt najbardziej reprezentatywnych obiektów wybranych ze zbiorów, wśród których znajdą się prace autorstwa m.in.  Marii Jaremy, Henryka Stażewskiego, Zofii Artymowskiej, Kajetana Sosnowskiego, Wandy Gołkowskiej czy Ryszarda Winiarskiego, które stanowić będą egzemplifikację tropów i idei składających się na genezę i historię powstawania całej kolekcji.

 

Artystki i artyści:

Magdalena Abakanowicz

Getulio Alviani

Roman Artymowski

Zofia Artymowska

Jan Berdyszak

Alberto Biasi

Marian Bogusz

Jerzy Budziszewski

Jan Chwałczyk

Zbigniew Dłubak

Jerzy Fedorowicz

Wanda Gołkowska

Zbigniew Gostomski

Aleksandra Jachtoma

Mieczysław Janikowski

Maria Jarema

Jerzy Jarnuszkiewicz

Zdzisław Jurkiewicz

Tadeusz Kantor

Edward Krasiński

Gerard Kwiatkowski

Adam Marczyński

Maria Michałowska

Janusz Orbitowski

Ludmiła Popiel

Jerzy Rosołowicz

Jerzy Skarżyński

Kajetan Sosnowski

Antoni Starczewski

Henryk Stażewski

Maciej Szańkowski

Wacław Szpakowski

Alina Ślesińska

Ryszard Winiarski

Bohdan Załęski

Krystyn Zieliński

Jan Ziemski

 

 

foto lista:

1.     Janusz Orbitowski, Relief 19/72, 1972

2.     Maria Jarema, Rytm V, 1958

3.     Henryk Stażewski, Relief nr 28, 1965

4.     Ludmiła Popiel, Kompozycja X - 67, 1967

5.     Wanda Gołkowska, Kompozycja Przestrzenna, 1968

6.     Maria Michałowska, Obiekt czerwony, 1970

7.     Jan Ziemski, Interferencje I, 1973

8.     Zofia Artymowska, Poliformy XLV, 1974

9.     Ryszard Winiarski, Zbiór 236, 1975

 

 

fot. Mirosław Łanowiecki, Muzeum Architektury we Wrocławiu

 


Autor:

Marta Czyż
marta.czyz@ma.wroc.pl


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

PRZEGLĄD PRASY

nastepne »

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2023 Architekci.pl All Rights Reserved