Start aktualności Cały świat to Bauhaus
POWRÓT

Cały świat to Bauhaus

23.09.2020

Cały świat to Bauhaus

9.10-29.11.2020 r.

 

”Sztuka i Rzemiosło – nowy sojusz”
Wielkie mocarstwa upadały. Europa legła w gruzach. Wszyscy przeczuwali nieuchronność końca starego świata i nadejście nowej epoki. Był rok 1919. Po czterech latach na froncie, do Berlina wraca porucznik Walter Gropius. Skutki wojennego konfliktu budzą w nim gniew i chęć zmian. Kiedy więc Henry van de Velde ponownie proponuje mu, aby objął stanowisko dyrektora Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Weimarze, Gropius nie waha się i postanawia je przyjąć. Stawia jednak kilka swoich wymagań. Od teraz mają zniknąć wszystkie różnice pomiędzy sztuką a rzemiosłem, a nowatorski program nauczania będzie reprezentował postępowe idee, dając nadzieję na nowy, lepszy świat. Z połączenia obu uczelni powstaje Staatlichen Bauhaus Weimar - miejsce „stworzone przez ludzi, dla ludzi”, kształcące artystów tworzących na użytek społeczeństwa.

100 lat +1
W 2019 roku obchodzono setną rocznicę założenia Bauhausu – uczelni artystycznej, która swoim nowatorskim programem i sytemem kształcenia wywarła tak duży wpływ na niemal wszystkie dziedziny sztuki, że odczuwamy go do dziś. Czy Fritz Kuhr – student, a następnie wykładowca Bauhausu, miał rację, mówiąc, że „Cały świat to Bauhaus”? Czy idee Bauhausu są wciąż aktualne? Dyskusje na temat kontrowersji związanych z misją i znaczeniem Bauhausu toczyły się nie tylko na samej uczelni, ale także poza nią i trwają do dziś. Polemikę i spory prowadzili między sobą trzej kolejni dyrektorzy uczelni — Walter Gropius, Hannes Meyer i Ludwig Mies van der Rohe oraz mistrzowie Bauhausu, prowadzący zajęcia w pracowniach oraz studenci.
Podczas 14 lat swojego istnienia Bauhaus był instytucją, która wciąż definiowała się na nowo. Trzykrotnie zmieniał swoją siedzibę. Założony w 1919 roku w Weimarze, w 1926 został przeniesiony do Dessau. W międzyczasie, w całych Niemczech, na fali kryzysu gospodarczego, rosły wpływy partii nazistowskiej. Szkoła stała się w jej oczach siedliskiem szkodliwych, marksistowskich idei, obcych narodowi niemieckiemu. W 1932 roku Bauhaus musiał opuścić Dessau i przenieść się do Berlina. Ostatecznie został zamknięty w 1933 roku.

Osiem stref
Wystawa „Cały świat to Bauhaus, podzielona na osiem stref tematycznych, pokazuje różnorodne i frapujące aspekty twórczości i życia Bauhausu. Ekspozycja zawiera zdjęcia, prace na papierze, modele, dokumenty, filmy, teksty oraz obiekty i zaprasza do odkrywania proponowanych przez Bauhaus wielu szczegółowych koncepcji i rozwiązań na rzecz nowoczesnego podejścia do architektury, przedmiotów codziennego użytku, malarstwa i sztuk scenicznych, a nawet modeli pedagogiki. Celem tych działań było zawsze zapewnienie odpowiednich warunków życia dla człowieka i jego otoczenia.
W każdej strefie tematycznej wystawy, w oparciu o jeden obiekt, przedstawione są wybrane biografie przedstawicieli Bauhausu, pokazujące, co łączyło, a co dzieliło ich drogi życiowe.

 

 

Wystawa przygotowana przez ifa – Institut für Auslandsbeziehungen (Instytut Stosunków Zagranicznych), Stuttgart, Niemcy

www.ifa.de

 

ifa – Institut für Auslandsbeziehungen (Instytut Stosunków Zagranicznych) jest najstarszą

niemiecką organizacją zajmującą się zagraniczną polityką kulturalną i edukacyjną z siedzibami

w Stuttgarcie i Berlinie, założona w 1917 r. jako Deutsches Ausland Institut (Niemiecki

Instytut Zagraniczny) w Stuttgarcie. W swoich projektach łączy przedstawicieli biznesu, mediów,

polityki i instytucji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Na całym świecie

ifa ułatwia spotkania osób zaangażowanych w praktyki kulturalne, artystyczne i medialne.

 

Wystawa „Cały świat to Bauhaus” powstała przy wsparciu Ministerstwa Sztuki, Nauki i Badań Kraju Związkowego Badenia-Wirtembergia

Kurator

Boris Friedewald

 

Kierownictwo

dr Ellen Strittmatter

 

Kierownictwo artystyczne projektu

Valerie Hammerbacher

 

Koordynacje techniczna

Martin Edelmann

 

Cały świat to Bauhaus

9 października – 29 listopada 2020

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Bernardyńska 5, Wrocław

ma.wroc.pl

 

Organizacja

Muzeum Architektury we Wrocławiu

 

Koordynacja

Kalina Soska

Wiktoria Litwinowicz

 

Partnerzy

Goethe-Institut w Krakowie

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

 

 


Autor:

Marta Czyż
marta.czyz@ma.wroc.pl


do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved