Start aktualności Absolwentki Politechniki Rzeszowskiej nagrodzone w…
POWRÓT

Absolwentki Politechniki Rzeszowskiej nagrodzone w konkursie "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia"

22.12.2020

 

Absolwentki kierunku architektura Politechniki Rzeszowskiej zostały nagrodzone w konkursie "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" organizowanym przez samorząd województwa. Aneta Czekaj otrzymała nagrodę za projekt dyplomowy "Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej", a Urszula Król nagrodę za projekt dyplomowy "Przestrzeń inkluzywna. Projekt osiedla integracyjnego dla osób starszych". Promotorem obydwu prac był dr inż. arch. Cezary Szpytma z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.


Konkurs miał charakter interdyscyplinarny. Jego celem było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych omawiających w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, jego potencjał rozwojowy. Organizatorzy konkursu podkreślili, że studenci podejmujący w swoich rozprawach tematykę związaną z Podkarpaciem udowodnili głębokie rozumienie zróżnicowanych potrzeb i wyzwań swoich wspólnot lokalnych, regionu i ojczyzny.

Według dr. inż. arch. Cezarego Szpytmy praca dyplomowa Anety Czekaj "Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej" skupiona była na poszukiwaniu nowej funkcji uzupełniającej ofertę miejską Rzeszowa. Dyplomantka zaprojektowała przestrzeń o charakterze mikroświata, stanowiącą połączenie pracowni artystycznych z przestrzenią wystawienniczą i miejscem edukacji artystycznej. "Projekt mojej dyplomantki odbieram jako jej dojrzałą wypowiedź na temat codziennych trudności wykonywania zawodów artystycznych w Polsce oraz niezwykłej roli, jaką sztuka ma do odegrania w tworzeniu współczesnej kultury" – podkreśla promotor wyróżnionej pracy.

Projekt dyplomowy Urszuli Król "Przestrzeń inkluzywna. Projekt osiedla integracyjnego dla osób starszych" jest natomiast próbą ujęcia problemu starzenia się społeczeństwa i potrzeby zmian w zakresie systemowej opieki nad osobami starszymi. Promotor pracy dr inż. arch. Cezary Szpytma zwraca uwagę, że "Punktem wyjścia była dogłębna analiza faktycznych potrzeb seniorów i problemów związanych z ich funkcjonowaniem. W związku z tym dyplomantka odbyła liczne wizyty studyjne, przeprowadziła wiele rozmów z pensjonariuszami i pracownikami istniejących placówek opiekuńczych. Dyplomantka zaprojektowała osiedle dla osób starszych wciąż mogących funkcjonować samodzielnie, ale jednak potrzebujących wsparcia. Podstawą projektu jest odpowiedni układ przestrzenny osiedla mający za zadanie stymulować codzienną aktywność i integrację jego mieszkańców. Zaproponowana architektura przez swój kształt i przemyślany program funkcjonalny ma szansę być społecznie inkluzywna".


Autor:

Damian Gębarowski
dg@prz.edu.pl


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved