Start prawo
Ilość wpisów 12 24 48 96
05.05.2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,…

W dniu 19 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 697). Jednocześnie uchylono…
W dniu 19 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem…
ZOBACZ
05.05.2020

Instrukcja Tarcza antykryzysowa 2.0

Najistotniejsze zmiany dotyczące wykonywania zawodu architekta wprowadzone na mocy: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0.), oraz Rozporządzenia  Rady…
Najistotniejsze zmiany dotyczące wykonywania zawodu architekta wprowadzone na mocy: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem…
ZOBACZ
27.03.2020

Roboty budowlane w czasie pandemii z elementem ryzyka

Roboty budowlane w czasie pandemii z elementem ryzyka Czytaj więcej na…
Roboty budowlane w czasie pandemii z elementem ryzyka Czytaj więcej na…
ZOBACZ
27.03.2020

Tarcza antykryzysowa nieskutecznie poprawia procedury budowlane

Czytaj więcej na…
Czytaj więcej na…
ZOBACZ
02.03.2020

Dziennik Ustaw z 2020 r. Poz. 293 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego…

Dziennik Ustaw z 2020 r. Poz. 293 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dziennik Ustaw z 2020 r. Poz. 293 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu…
ZOBACZ
02.03.2020

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie…

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty bbudowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub…
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty bbudowlane lub ich…
ZOBACZ
29.07.2019

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia…

Dziennik Ustaw z 2019 r. Poz. 1359 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta zobacz  
Dziennik Ustaw z 2019 r. Poz. 1359 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta…
ZOBACZ
14.05.2019

Rozporządzenie Ministra Iwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego…

Rozporządzenie Ministra Iwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000831/O/D20190831.pdf
Rozporządzenie Ministra Iwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w…
ZOBACZ
10.05.2019

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie…

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 8 grudnia 2018 r., poz. 2285) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.…
ZOBACZ
10.05.2019

Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,…

Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z nowelizacji opublikowanej 8 grudnia 2017…
Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) ze…
ZOBACZ
10.05.2019

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 11…

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 11 kwietnia 2018 r., poz. 710 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000710/T/D20180710L.pdf
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 11 kwietnia 2018 r., poz.…
ZOBACZ
14.12.2017

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy zaczną obowiązywać od 1…
1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny…
ZOBACZ
14.12.2017

nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.…
1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…
ZOBACZ
01.12.2016

Prawa autorskie majątkowe a prawa autorskie osobiste

W niniejszym artykule wyjaśnię czym są autorskie prawa osobiste, jak można je ograniczyć oraz co można zrobić gdy ktoś je naruszy..   Jaka to różnica? Prawa autorskie majątkowe a prawa autorskie osobiste, jaka to różnica? Różnica jest jedna…
W niniejszym artykule wyjaśnię czym są autorskie prawa osobiste, jak można je ograniczyć oraz co można zrobić gdy ktoś je naruszy..   Jaka to różnica? Prawa autorskie majątkowe a prawa…
ZOBACZ
25.10.2016

Wprowadzenie do prawa autorskiego cz.2

Rodzaje utworów W poprzednim artykule wskazane zostały podstawowe cechy utworu pozwalające na uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy dany wytwór ludzkich rąk lub ludzkiej inteligencji może uzyskać ochronę wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.…
Rodzaje utworów W poprzednim artykule wskazane zostały podstawowe cechy utworu pozwalające na uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy dany wytwór ludzkich rąk lub ludzkiej inteligencji może…
ZOBACZ
10.10.2016

Wprowadzenie do prawa autorskiego

Wprowadzenie do prawa autorskiego - tytułem wstępu Architekci, jako przedstawiciele tzw. “wolnych zawodów”, w swojej pracy zawodowej, właściwie na każdym kroku natykają się na zagadnienia związane z ochroną utworów, licencjami, oraz umownymi…
Wprowadzenie do prawa autorskiego - tytułem wstępu Architekci, jako przedstawiciele tzw. “wolnych zawodów”, w swojej pracy zawodowej, właściwie na każdym kroku natykają się na zagadnienia…
ZOBACZ
do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2023 Architekci.pl All Rights Reserved