Start prawo
Ilość wpisów 12 24 48 96
15.01.2014

W sprawie wzajemnego uznawania dyplomów. W jaki sposób zatem prawo traktuje obywateli Stanów…

PYTANIE: W sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie architektury oraz środków mających na celu ułatwienie skutecznego korzystania z prawa przedsiębiorczości i swobody…
PYTANIE: W sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie architektury oraz środków mających na celu ułatwienie…
ZOBACZ
15.01.2014

Inwestor chciałby zlokalizować na parterze oraz w suterenie domu jednorodzinnego gabinet lekarski i…

Oprócz wymogów ogólnobudowlanych, zawartych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każdy zakład opieki zdrowotnej musi spełnić wymogi przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny…
Oprócz wymogów ogólnobudowlanych, zawartych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każdy zakład opieki zdrowotnej musi spełnić wymogi przepisów…
ZOBACZ
14.01.2014

W jaki sposób powinno się dokumentować zmiany nieistotne względem pozwolenia na budowę. Czy wchodzi…

Dokumentacja powykonawcza jest obowiązkowa, bez względu na to czy dokonywane były zmiany w projekcie, czy też nie. Za dokumentację powykonawczą, w której skład wchodzi geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, odpowiedzialny jest kierownik budowy. Inną kwestię stanowi…
Dokumentacja powykonawcza jest obowiązkowa, bez względu na to czy dokonywane były zmiany w projekcie, czy też nie. Za dokumentację powykonawczą, w której skład wchodzi geodezyjna inwentaryzacja…
ZOBACZ
14.01.2014

Czy każdy budynek podlega obowiązkowi wykonywania okresowych kontroli? Jak często takie kontrole…

Zgodnie z art. 62 pkt. 2 Prawa Budowlanego, z obowiązku wykonywania okresowych kontroli zwolnieni są właściciele: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego b) wymienionych a art. 29 ust.1.…
Zgodnie z art. 62 pkt. 2 Prawa Budowlanego, z obowiązku wykonywania okresowych kontroli zwolnieni są właściciele: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2) obiektów budowlanych: a)…
ZOBACZ
14.01.2014

Według jakich przepisów należy w projektach podawać obliczenia dotyczące powierzchni użytkowych?

W Polsce mamy do czynienia z trzema normami określającymi sposoby obliczania powierzchni i kubatury: - PN-070 B-02365 z 1970r - PN-69/B-02360 (kubatura) - PN ISO 9836 z 1997r. Do niedawna wszystkie te normy były nieobowiązkowe i tym samym właściwie równoznaczne…
W Polsce mamy do czynienia z trzema normami określającymi sposoby obliczania powierzchni i kubatury: - PN-070 B-02365 z 1970r - PN-69/B-02360 (kubatura) - PN ISO 9836 z 1997r. Do niedawna wszystkie…
ZOBACZ
14.01.2014

Czy można uniknąć płacenia opłaty legalizacyjnej, kiedy taki obowiązek został nałożony przez nadzór…

Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, opłata legalizacyjna jest warunkiem legalizacji samowoli budowlanej. Jeżeli w trakcie procedury legalizacji opłata zastała nałożona, to należy uiścić ją w terminie wskazanym w postanowieniu. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona…
Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, opłata legalizacyjna jest warunkiem legalizacji samowoli budowlanej. Jeżeli w trakcie procedury legalizacji opłata zastała nałożona, to należy uiścić ją…
ZOBACZ
14.01.2014

Czy obecnie istnieje obowiązek przyłączania inwestycji do sieci ciepłowniczej?

Z dniem 1 lipca 2012 weszły w życie ustalenia ustawy o efektywności energetycznej i tym samy, uległ zmianie również art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.  Obecnie z założenia, każda inwestycja powinna być przyłączona do sieci ciepłowniczej, o ile zakład ciepłowniczy…
Z dniem 1 lipca 2012 weszły w życie ustalenia ustawy o efektywności energetycznej i tym samy, uległ zmianie również art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.  Obecnie z założenia, każda inwestycja…
ZOBACZ
14.01.2014

Czy projektant ma obowiązek uzgadniania projektu budowlanego z rzeczoznawcą bhp? Czy urząd może…

16 września 2011 roku weszła w życie ustawa deregulacyjna, znosząca różne obciążenia dla przedsiębiorców. Min.: wprowadziła do Kodeksu Pracy zapis zmieniający Art. 213 § 1: Obecnie: „§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa…
16 września 2011 roku weszła w życie ustawa deregulacyjna, znosząca różne obciążenia dla przedsiębiorców. Min.: wprowadziła do Kodeksu Pracy zapis zmieniający Art. 213 § 1: Obecnie: „§…
ZOBACZ
14.01.2014

Co zatem oznacza działka sąsiednia? Czy bezpośrednio sąsiadująca działka musi być zabudowana aby…

Problem: Inwestor posiada działkę na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i będzie musiał uzyskać warunki zabudowy.  Warunki zabudowy można jednakże dostać jedynie wówczas jeżeli min.:  „co najmniej jedna działka…
Problem: Inwestor posiada działkę na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i będzie musiał uzyskać warunki zabudowy.  Warunki zabudowy można jednakże dostać jedynie…
ZOBACZ
14.01.2014

Czy do projektu budowlanego domu jednorodzinnego inwestor musi wykonywać badania geologiczne /…

Zgodnie z obowiązującym obecnie RMSWiA W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania budynków, budynki jednorodzinne, w prostych warunkach gruntowych mogą być zaklasyfikowane do I kategorii obiektów budowlanych. Zakres opracowania geotechnicznego…
Zgodnie z obowiązującym obecnie RMSWiA W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania budynków, budynki jednorodzinne, w prostych warunkach gruntowych mogą być zaklasyfikowane…
ZOBACZ
14.01.2014

Inwestor chce zrealizować wjazd na swoją działkę z drogi publicznej. Jakie są wymagane procedury,…

Budowa zjazdu z drogi publicznej wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jako budowa „budowli” będącej zjazdem. A zatem inwestor będzie musiał uzyskać w pierwszej kolejności: - decyzję lokalizacyjną, wydaną mu przez zarządcę drogi (uzgodnienie lokalizacji…
Budowa zjazdu z drogi publicznej wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jako budowa „budowli” będącej zjazdem. A zatem inwestor będzie musiał uzyskać w pierwszej kolejności: - decyzję…
ZOBACZ
14.01.2014

Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie z architektem?

W toku realizacji inwestycji budowlanych – w tym projektów infrastrukturalnych i deweloperskich – na inwestora czeka bardzo wiele pułapek. Dotyczą one przede wszystkim właściwego ukształtowania zasad i warunków kooperacji z wykonawcami. Chodzi…
W toku realizacji inwestycji budowlanych – w tym projektów infrastrukturalnych i deweloperskich – na inwestora czeka bardzo wiele pułapek. Dotyczą one przede wszystkim właściwego…
ZOBACZ
do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2020 Architekci.pl All Rights Reserved