Start prawo
Ilość wpisów 12 24 48 96
14.05.2019

Rozporządzenie Ministra Iwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego…

Rozporządzenie Ministra Iwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000831/O/D20190831.pdf
Rozporządzenie Ministra Iwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w…
ZOBACZ
10.05.2019

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie…

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 8 grudnia 2018 r., poz. 2285) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.…
ZOBACZ
10.05.2019

Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,…

Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z nowelizacji opublikowanej 8 grudnia 2017…
Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) ze…
ZOBACZ
10.05.2019

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 11…

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 11 kwietnia 2018 r., poz. 710 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000710/T/D20180710L.pdf
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 11 kwietnia 2018 r., poz.…
ZOBACZ
14.12.2017

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy zaczną obowiązywać od 1…
1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny…
ZOBACZ
14.12.2017

nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.…
1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…
ZOBACZ
01.12.2016

Prawa autorskie majątkowe a prawa autorskie osobiste

W niniejszym artykule wyjaśnię czym są autorskie prawa osobiste, jak można je ograniczyć oraz co można zrobić gdy ktoś je naruszy..   Jaka to różnica? Prawa autorskie majątkowe a prawa autorskie osobiste, jaka to różnica? Różnica jest jedna…
W niniejszym artykule wyjaśnię czym są autorskie prawa osobiste, jak można je ograniczyć oraz co można zrobić gdy ktoś je naruszy..   Jaka to różnica? Prawa autorskie majątkowe a prawa…
ZOBACZ
25.10.2016

Wprowadzenie do prawa autorskiego cz.2

Rodzaje utworów W poprzednim artykule wskazane zostały podstawowe cechy utworu pozwalające na uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy dany wytwór ludzkich rąk lub ludzkiej inteligencji może uzyskać ochronę wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.…
Rodzaje utworów W poprzednim artykule wskazane zostały podstawowe cechy utworu pozwalające na uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy dany wytwór ludzkich rąk lub ludzkiej inteligencji może…
ZOBACZ
10.10.2016

Wprowadzenie do prawa autorskiego

Wprowadzenie do prawa autorskiego - tytułem wstępu Architekci, jako przedstawiciele tzw. “wolnych zawodów”, w swojej pracy zawodowej, właściwie na każdym kroku natykają się na zagadnienia związane z ochroną utworów, licencjami, oraz umownymi…
Wprowadzenie do prawa autorskiego - tytułem wstępu Architekci, jako przedstawiciele tzw. “wolnych zawodów”, w swojej pracy zawodowej, właściwie na każdym kroku natykają się na zagadnienia…
ZOBACZ
07.09.2016

Tekst ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2016 r., poz. 778]

04 czerwca 2016 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obejmuje on zmiany wprowadzone w 2015 r. Warto przypomnieć, że w 2015 r. ustawę zmieniano 9-krotnie. Opublikowano…
04 czerwca 2016 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obejmuje on zmiany wprowadzone w 2015…
ZOBACZ
06.09.2016

Tekst ustawy z dnia 1 lipca 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych [Dz. U. z 2016 r.,…

Tekst ustawy z dnia 1 lipca 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych [Dz. U. z 2016 r., poz. 961] Do najważniejszych rozwiązań wprowadzonych ustawą zaliczyć trzeba: •    potraktowanie elektrowni wiatrowej jako budowli, do której…
Tekst ustawy z dnia 1 lipca 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych [Dz. U. z 2016 r., poz. 961] Do najważniejszych rozwiązań wprowadzonych ustawą zaliczyć trzeba: •   …
ZOBACZ
15.01.2014

W sprawie wzajemnego uznawania dyplomów. W jaki sposób zatem prawo traktuje obywateli Stanów…

PYTANIE: W sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie architektury oraz środków mających na celu ułatwienie skutecznego korzystania z prawa przedsiębiorczości i swobody…
PYTANIE: W sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie architektury oraz środków mających na celu ułatwienie…
ZOBACZ
15.01.2014

Inwestor chciałby zlokalizować na parterze oraz w suterenie domu jednorodzinnego gabinet lekarski i…

Oprócz wymogów ogólnobudowlanych, zawartych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każdy zakład opieki zdrowotnej musi spełnić wymogi przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny…
Oprócz wymogów ogólnobudowlanych, zawartych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każdy zakład opieki zdrowotnej musi spełnić wymogi przepisów…
ZOBACZ
14.01.2014

W jaki sposób powinno się dokumentować zmiany nieistotne względem pozwolenia na budowę. Czy wchodzi…

Dokumentacja powykonawcza jest obowiązkowa, bez względu na to czy dokonywane były zmiany w projekcie, czy też nie. Za dokumentację powykonawczą, w której skład wchodzi geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, odpowiedzialny jest kierownik budowy. Inną kwestię stanowi…
Dokumentacja powykonawcza jest obowiązkowa, bez względu na to czy dokonywane były zmiany w projekcie, czy też nie. Za dokumentację powykonawczą, w której skład wchodzi geodezyjna inwentaryzacja…
ZOBACZ
14.01.2014

Czy każdy budynek podlega obowiązkowi wykonywania okresowych kontroli? Jak często takie kontrole…

Zgodnie z art. 62 pkt. 2 Prawa Budowlanego, z obowiązku wykonywania okresowych kontroli zwolnieni są właściciele: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego b) wymienionych a art. 29 ust.1.…
Zgodnie z art. 62 pkt. 2 Prawa Budowlanego, z obowiązku wykonywania okresowych kontroli zwolnieni są właściciele: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2) obiektów budowlanych: a)…
ZOBACZ
14.01.2014

Według jakich przepisów należy w projektach podawać obliczenia dotyczące powierzchni użytkowych?

W Polsce mamy do czynienia z trzema normami określającymi sposoby obliczania powierzchni i kubatury: - PN-070 B-02365 z 1970r - PN-69/B-02360 (kubatura) - PN ISO 9836 z 1997r. Do niedawna wszystkie te normy były nieobowiązkowe i tym samym właściwie równoznaczne…
W Polsce mamy do czynienia z trzema normami określającymi sposoby obliczania powierzchni i kubatury: - PN-070 B-02365 z 1970r - PN-69/B-02360 (kubatura) - PN ISO 9836 z 1997r. Do niedawna wszystkie…
ZOBACZ
14.01.2014

Czy można uniknąć płacenia opłaty legalizacyjnej, kiedy taki obowiązek został nałożony przez nadzór…

Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, opłata legalizacyjna jest warunkiem legalizacji samowoli budowlanej. Jeżeli w trakcie procedury legalizacji opłata zastała nałożona, to należy uiścić ją w terminie wskazanym w postanowieniu. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona…
Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, opłata legalizacyjna jest warunkiem legalizacji samowoli budowlanej. Jeżeli w trakcie procedury legalizacji opłata zastała nałożona, to należy uiścić ją…
ZOBACZ
14.01.2014

Czy obecnie istnieje obowiązek przyłączania inwestycji do sieci ciepłowniczej?

Z dniem 1 lipca 2012 weszły w życie ustalenia ustawy o efektywności energetycznej i tym samy, uległ zmianie również art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.  Obecnie z założenia, każda inwestycja powinna być przyłączona do sieci ciepłowniczej, o ile zakład ciepłowniczy…
Z dniem 1 lipca 2012 weszły w życie ustalenia ustawy o efektywności energetycznej i tym samy, uległ zmianie również art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.  Obecnie z założenia, każda inwestycja…
ZOBACZ
do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2020 Architekci.pl All Rights Reserved