Start prawo
Ilość wpisów 12 24 48 96
08.02.2022

rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  W dniu 18 września ukazał się Dziennik Ustaw z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 1609).  Ten sam Dziennik Ustaw zawiera także (poz. 1608) rozporządzenie zmieniające rozporządzenie…
  W dniu 18 września ukazał się Dziennik Ustaw z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 1609).  Ten sam Dziennik…
ZOBACZ
08.02.2022

ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

W dniu 4 stycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021.0011) Wprowadza ona punktowe zmiany do Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz do kilku ustaw –…
W dniu 4 stycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021.0011) Wprowadza ona punktowe…
ZOBACZ
08.02.2022

Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu…

W dniu 29 czerwca ukazał się Dziennik Ustaw z opublikowanym pod poz. 1169 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Tym razem…
W dniu 29 czerwca ukazał się Dziennik Ustaw z opublikowanym pod poz. 1169 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie…
ZOBACZ
08.02.2022

Rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,…

W dniu 17 września ukazał się Dziennik Ustaw z opublikowanym pod poz. 1722 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,…
W dniu 17 września ukazał się Dziennik Ustaw z opublikowanym pod poz. 1722 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania…
ZOBACZ
08.02.2022

Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.1986).

W dniu 17 września uchwalona została ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.1986).  Jest to ustawa zawierająca pakiet zmian wprowadzających możliwość procedowania budynków mieszkalnych…
W dniu 17 września uchwalona została ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.1986).  Jest to ustawa zawierająca pakiet…
ZOBACZ
08.02.2022

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych…

W dniu 29 grudnia 2021 r. opublikowane zostały dwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r.:  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót…
W dniu 29 grudnia 2021 r. opublikowane zostały dwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r.:  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji…
ZOBACZ
04.01.2021

nowelizacja Warunków Technicznych dotycząca wskaźnika EP

25.12.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to nowelizuje obowiązujące rozporządzenie Ministra…
25.12.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie…
ZOBACZ
05.05.2020

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem…

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/T/D20200695L.pdf
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa…
ZOBACZ
05.05.2020

Regulacja prawne wynikające z tzw. "tarczy antykryzysowej"

Analiza najistotniejszych regulacji prawnych wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej, z perspektywy wykonywania zawodu architekta. Opracowanie przygotowane w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów…
Analiza najistotniejszych regulacji prawnych wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej, z perspektywy wykonywania zawodu architekta. Opracowanie przygotowane w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów…
ZOBACZ
05.05.2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,…

W dniu 19 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 697). Jednocześnie uchylono…
W dniu 19 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem…
ZOBACZ
do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2023 Architekci.pl All Rights Reserved