Start prawo Według jakich przepisów należy w projektach podawać…
POWRÓT

Według jakich przepisów należy w projektach podawać obliczenia dotyczące powierzchni użytkowych?

14.01.2014

W Polsce mamy do czynienia z trzema normami określającymi sposoby obliczania powierzchni i kubatury:
- PN-070 B-02365 z 1970r
- PN-69/B-02360 (kubatura)
- PN ISO 9836 z 1997r.

Do niedawna wszystkie te normy były nieobowiązkowe i tym samym właściwie równoznaczne w świetle prawa. Co prawda istniały interpretacje mówiące o tym, że „powinno” się stosować normę nowszą, ale nie były one poparte żadnymi konkretnymi przepisami.

Sytuacja zmieniła się z końcem kwietnia b.r. kiedy wraz z wejściem w życie ustawy deweloperskiej, weszły nowelizacje ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia o zakresie i formie projektu budowlanego. Obecnie do określania powierzchni budynków mieszkalnych należy stosować normę: PN ISO 9836 z 1997r. Ponadto rozporządzenie precyzuje jak należy obliczać powierzchnię na poddaszu. Powrócono do obliczania dwuetapowego t.j.: do 140cm wysokości powierzchni nie uwzględnia się w ogóle, od 140 do 220cm zalicza się 50%, a w 100% liczy się powierzchnię od 220cm wysokości pomieszczenia.

Pamiętać należy, że owe wymagania dotyczą budownictwa mieszkaniowego, a więc podając powierzchnię w budynkach np.: przemysłowych czy handlowych, teoretycznie można normy tej nie stosować. Jednakże z uwagi na fakt, że ta właśnie norma została przez ustawodawcę wyróżniona, należy się spodziewać, że w spornych sytuacjach, będzie ona faworyzowana. Zwłaszcza, że jest nowsza.

Przywołane akty prawne:
Prawo Budowlane,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia: 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze zmianami,


Ocena :  


Autor:

Poradnia Architektoniczna Marcin Twardowski Twardowski
www: http://poradniaarchitektoniczna.com
email: poradnia@architekci.pl

ZADAJ PYTANIE

DODAJ ARTYKUŁ

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

PRZEGLĄD PRASY

nastepne »

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2021 Architekci.pl All Rights Reserved