Start prawo W sprawie wzajemnego uznawania dyplomów. W jaki sposób…
POWRÓT

W sprawie wzajemnego uznawania dyplomów. W jaki sposób zatem prawo traktuje obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy chcieliby podjąć pracę architekta w biurze architektonicznym w Polsce ? Czy dyplom oraz tytuł magistra inżyniera architekta zdobyty w tym kraju nie jest uznany przez prawo polskie i nie może być podstawą do zdobycia pozwolenia na pracę ?

15.01.2014

PYTANIE:
W sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie architektury oraz środków mających na celu ułatwienie skutecznego korzystania z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług( Dyrektywa 85/384 ). W jaki sposób zatem prawo traktuje obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy chcieliby podjąć pracę architekta w biurze architektonicznym w Polsce ? Czy dyplom oraz tytuł magistra inżyniera architekta zdobyty w tym kraju nie jest uznany przez prawo polskie i nie może być podstawą do zdobycia pozwolenia na pracę ?. Obecnie staram o takie pozwolenie i uprzejmie proszę o odpowiedź i ewentualną podpowiedź jakie dokumenty należałoby przedłożyć aby uznano mnie w Polsce za osobę zdolną do pracy w biurze ( nie posiadam jeszcze uprawnień ).ODPOWIEDŹ
Pytanie dotyka dwóch kwestii

1. Pozwolenia na pracę w Polsce - i na ten temat nie mam żadnej wiedzy
2. Uprawnienia budowlane

DYREKTYWA RADY NR 85/384/EWG z dnia 10 czerwca 1985 dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe w dziedzinie architektury a także środków mających ułatwić rzeczywistą realizację prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia usług na którą powołuje się zadający pytanie umożliwia obywatelom Państw Członkowskich UE oraz obywatelom Lichtensteinu, Norwegii i Islandii wykonywanie zawodu w jednym z w/w krajów innym niż to, w którym zdobyli kwalifikacje zawodowe.
Nie dotyczy to jednak USA .

Istnieje możliwość wystąpienia o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów, ale praktyka zawodowa odbyta w USA oraz ewentualne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji nie obowiązują w Polsce.

Dopiero po nostryfikacji dokumentów można wystąpić o książkę praktyki zawodowej , odbyć staż pod okiem osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz zdać egzamin na uprawnienia.

Ocena :  


Autor:

Piotr Bednarczyk
piotrbednarczyk@poczta.onet.pl
do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2021 Architekci.pl All Rights Reserved