Start prawo W jaki sposób powinno się dokumentować zmiany nieistotne…
POWRÓT

W jaki sposób powinno się dokumentować zmiany nieistotne względem pozwolenia na budowę. Czy wchodzi to w zakres dokumentacji powykonawczej?

14.01.2014

Dokumentacja powykonawcza jest obowiązkowa, bez względu na to czy dokonywane były zmiany w projekcie, czy też nie. Za dokumentację powykonawczą, w której skład wchodzi geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Inną kwestię stanowi natomiast udokumentowanie zmian nieistotnych (zgodnie z art. 36a PB). każda zmiana względem projektu budowlanego, sklasyfikowana jako nieistotna, powinna być zaznaczona w projekcie budowlanym (najlepiej np.: na czerwono) i opatrzona podpisem projektanta i stwierdzeniem, że jest to nieistotne odstępstwo względem projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Taki egzemplarz projektu budowlanego wchodzi oczywiście w skład dokumentacji powykonawczej i stanowi przedmiot kontroli podczas odbioru budynku.

Przywołane akty prawne:
Ustawa: Prawo Budowlane
 


Ocena :  


do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2021 Architekci.pl All Rights Reserved