Start prawo Tekst ustawy z dnia 1 lipca 2016 r. o inwestycjach…
POWRÓT

06.09.2016

Tekst ustawy z dnia 1 lipca 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych [Dz. U. z 2016 r., poz. 961]


Do najważniejszych rozwiązań wprowadzonych ustawą zaliczyć trzeba:

•    potraktowanie elektrowni wiatrowej jako budowli, do której mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane (w miejsce dotychczasowego podziału na część budowlaną - maszt, oraz urządzenie techniczne - wirnik);

•    konieczność zachowania minimalnej odległości od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz mieszkań stanowiących część innych budynków, wynoszącej 10-krotną wysokość elektrowni wiatrowej. Odległość ta wymagana będzie w relacji do terenów ochrony przyrody;

•    możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowej wyłącznie w oparciu o zapisy MPZP.

 

Ustawa wchodzi w życie 16 lipca 2016 r.

Ocena :  


do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2021 Architekci.pl All Rights Reserved