Start prawo Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniającym…
POWRÓT

08.02.2022

W dniu 29 czerwca ukazał się Dziennik Ustaw z opublikowanym pod poz. 1169


Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Tym razem zmiana rozporządzenia skupia się na przepisach wykonawczych związanych z ostatnią nowelizacją prawa budowlanego dotyczącą wprowadzenia możliwości cyfrowego składania dokumentów.

Rozporządzenie MRPiT wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 

Ocena :  


do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2023 Architekci.pl All Rights Reserved