Start prawo rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim…
POWRÓT

14.12.2017

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., z jednym wyjątkiem – stanowisk postojowych w garażu. W tym przypadku vacatio legis ustalono na 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Nowelizacja dotyczy tak istotnych obszarów jak m.in. sytuowanie obiektów, wymagania dotyczące stanowisk postojowych, powierzchni użytkowej mieszkania czy aneksu kuchennego. 


Ocena :  


do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2021 Architekci.pl All Rights Reserved