Start prawo Rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania…
POWRÓT

08.02.2022

W dniu 17 września ukazał się Dziennik Ustaw z opublikowanym pod poz. 1722 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Rozporządzenie to po dwudniowym okresie vacatio legis weszło w życie 19 września i zastąpiło poprzednie (Dz.U.2015.2117) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001722/O/D20211722.pdf


Podstawowa zmiana to dostosowanie nazewnictwa i zakresu uzgodnienia do nowelizacji pb w zakresie projektu budowlanego.

Ocena :  


ZADAJ PYTANIE

DODAJ ARTYKUŁ

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

PRZEGLĄD PRASY

nastepne »

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2023 Architekci.pl All Rights Reserved