Start prawo rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego…
POWRÓT

08.02.2022

 


W dniu 18 września ukazał się Dziennik Ustaw z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 1609). 

Ten sam Dziennik Ustaw zawiera także (poz. 1608) rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiana obejmuje zakres wymagań dla urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Zawiera także uzupełnienie do §180 uwzględniające infrastrukturę na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych. 

Oba rozporządzenia weszły w życie 19 września.

Ocena :  


ZADAJ PYTANIE

DODAJ ARTYKUŁ

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

PRZEGLĄD PRASY

nastepne »

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2023 Architekci.pl All Rights Reserved