Start prawo Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy…
POWRÓT

08.02.2022

W dniu 29 grudnia 2021 r. opublikowane zostały dwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r.: 


Oba rozporządzenia weszły w życie w dniu 1 stycznia 2022 r.

ww. rozporządzenia dotyczą dokumentacji projektowej wymaganej na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie dotyczą zatem bezpośrednio zakresu i formy projektu budowlanego – gdyż wymagania dotyczące jego sporządzania zostały określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które do tej pory zostało już dwukrotnie znowelizowane

Ocena :  


ZADAJ PYTANIE

DODAJ ARTYKUŁ

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

PRZEGLĄD PRASY

nastepne »

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2023 Architekci.pl All Rights Reserved