Start prawo Inwestor chciałby zlokalizować na parterze oraz w suterenie…
POWRÓT

Inwestor chciałby zlokalizować na parterze oraz w suterenie domu jednorodzinnego gabinet lekarski i zabiegowy z częścią socjalną dla obsługi gabinetów i pacjentów. Czy jest to możliwe i jakie wymogi należy spełnić, aby taką inwestycję przeprowadzić.?

15.01.2014

Oprócz wymogów ogólnobudowlanych, zawartych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każdy zakład opieki zdrowotnej musi spełnić wymogi przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 

Rozporządzenie to jasno mówi iż: pomieszczenia służby zdrowia mogą być lokalizowane w innych budynkach pod warunkiem:

„1) całkowitej izolacji zakładu opieki zdrowotnej zamkniętej od innych użytkowników budynku;
2) całkowitej izolacji przychodni od użytkowników w budynku mieszkalnym;
3) całkowitej izolacji przychodni od użytkowników w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i innych, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku wspólnych dla wszystkich użytkowników, nie będących komunikacją wewnętrzną zakładu opieki zdrowotnej”.

Ponadto: Pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej przeznaczone na pobyt ludzi, w szczególności pokoje chorych nie powinny znajdować się poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku.

A zatem, po spełnieniu wymogów ogólnobudowlanych oraz wymogów sanitarnych i bhp oraz bezwzględnym wydzieleniu komunikacji pionowej budynku od pomieszczeń służby zdrowia, zlokalizowanie gabinetów na parterze budynku jest jak najbardziej możliwe. Pamiętać należy jednak, że w suterenie / piwnicy mogą być tylko pomieszczenia pomocnicze, nie przewidziane na pobyt ludzi powyżej dwóch godzin. Należy również zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych do każdego pomieszczenia „dla pacjenta” znajdującego się w budynku.

Przywołane akty prawne:
Rozporządzenie ministra zdrowia
z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
 


Ocena :  


Autor:

Poradnia Architektoniczna Marcin Twardowski Twardowski
www: http://poradniaarchitektoniczna.com
email: poradnia@architekci.pl
do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2021 Architekci.pl All Rights Reserved