Start prawo Czy projektant ma obowiązek uzgadniania projektu budowlanego…
POWRÓT

Czy projektant ma obowiązek uzgadniania projektu budowlanego z rzeczoznawcą bhp? Czy urząd może wymagać takiego uzgodnienia?

14.01.2014

16 września 2011 roku weszła w życie ustawa deregulacyjna, znosząca różne obciążenia dla przedsiębiorców. Min.: wprowadziła do Kodeksu Pracy zapis zmieniający Art. 213 § 1:

Obecnie:
„§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.”;
w miejsce:
„§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców, zgodnie z odrębnymi przepisami.”

Tym samym zniesiony został obowiązek uzyskiwania opinii rzeczoznawców ds bhp. Nie zmieniły się natomiast wymagania względem przebudowywanych i budowanych pomieszczeń pracy. Wciąż obowiązują te same zasady i przepisy dotyczące pomieszczeń pracy, choć już nie ma obligatoryjnego "uzgadniania" projektu budowlanego z rzeczoznawcą bhp. W dalszym ciągu jednak, projektant chcąc być pewny zgodności rozwiązań z przepisami, może taką opinię na projekcie uzyskać. Nie jest jednak właściwe domagania się przez organ aab takiej opinii na dokumentacji projektowej. Zaznaczyć należy, że ustawa zmieniła także Art. 56 Prawa Budowlanego, znosząc obowiązek uzyskiwania pozytywnej opinii PIP-u przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. W dalszym ciągu istnieje za to obowiązek informowania inspektora sanitarnego i straży pożarnej. 

Przywołane akty prawne:
Art. 213 § 1 Kodeksu Pracy;


Ocena :  


ZADAJ PYTANIE

DODAJ ARTYKUŁ

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

PRZEGLĄD PRASY

nastepne »

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2019 Architekci.pl All Rights Reserved