Start prawo Czy można uniknąć płacenia opłaty legalizacyjnej, kiedy…
POWRÓT

Czy można uniknąć płacenia opłaty legalizacyjnej, kiedy taki obowiązek został nałożony przez nadzór budowlany? Co się dzieje w przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie?

14.01.2014

Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, opłata legalizacyjna jest warunkiem legalizacji samowoli budowlanej. Jeżeli w trakcie procedury legalizacji opłata zastała nałożona, to należy uiścić ją w terminie wskazanym w postanowieniu. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona w terminie, organ nadzoru budowlanego, ma obowiązek wydać decyzję o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego. Taka jest też ogólna interpretacja sądów oraz stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Warunkiem skutecznej legalizacji samowoli budowlanej jest min.: uiszczenie w terminie opłaty legalizacyjnej. Obecnie opłata uzależniona jest od kategorii budynku i jest stała. Dla samowoli związanej z budową, rozbudową, przebudową domu jednorodzinnego wynosi np.: 50000 zł. W projekcie nowej ustawy tzw.: Kodeksie budowlanym, opłata legalizacyjna ma być uzależniona od wartości rynkowej budynku i stanowić 50% tej wartości. Tak więc przy legalizacji budynku, opłata ta może być znacznie wyższa niż obecnie. Ale to jest na razie tylko projekt ustawy.


Przywołane akty prawne:
Ustawa: Prawo budowlane.


Ocena :  


do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2021 Architekci.pl All Rights Reserved