Start prawo Co zatem oznacza działka sąsiednia? Czy bezpośrednio…
POWRÓT

Co zatem oznacza działka sąsiednia? Czy bezpośrednio sąsiadująca działka musi być zabudowana aby uzyskać warunki zabudowy?

14.01.2014

Problem: Inwestor posiada działkę na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i będzie musiał uzyskać warunki zabudowy. 

Warunki zabudowy można jednakże dostać jedynie wówczas jeżeli min.: 
„co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;.”

Co zatem oznacza działka sąsiednia. Czy bezpośrednio sąsiadująca działka musi być zabudowana aby uzyskać warunki zabudowy?

Odpowiedź:

Kwestie tą precyzuje orzecznictwo sądowe. Istnieje bowiem rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. Co prawda rozporządzenie to niefortunnie nie odnosi się bezpośrednio do pojęcia działki sąsiedniej, to jednak wprowadza pojęcie obszaru analizowanego, czyli w skrócie, obszaru terenu o granicach wyznaczonych w odległości trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszym jednak niż 50m.
Sądy raczej spójnie przyjęły stanowisko, że określenie „działka sąsiednia” odnosi w tym wypadku do działki znajdującej się w obszarze analizowanym, czyli w sąsiedztwie przewidzianym rozporządzeniem do analizy. Niesłuszne jest zatem np.: nie wydawanie warunków zabudowy z powodu braku zabudowy na działce bezpośrednio stykającej się z działką objętą wnioskiem, jeżeli w obszarze analizowanym znajduje się zabudowa pozwalająca wyznaczyć podstawowe parametry, a działka spełnia pozostałe kryteria (np.: dostęp do drogi publicznej, media itp.)

Przywołane akty prawne:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Orzecznictwo sądowe


Ocena :  


Autor:

Poradnia Architektoniczna Marcin Twardowski Twardowski
www: http://poradniaarchitektoniczna.com
email: poradnia@architekci.pl

ZADAJ PYTANIE

DODAJ ARTYKUŁ

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

PRZEGLĄD PRASY

nastepne »

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2019 Architekci.pl All Rights Reserved