Start prawo
Ilość wpisów 12 24 48 96
04.01.2021

nowelizacja Warunków Technicznych dotycząca wskaźnika EP

25.12.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to nowelizuje obowiązujące rozporządzenie Ministra…
25.12.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie…
ZOBACZ
05.05.2020

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem…

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/T/D20200695L.pdf
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa…
ZOBACZ
05.05.2020

Regulacja prawne wynikające z tzw. "tarczy antykryzysowej"

Analiza najistotniejszych regulacji prawnych wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej, z perspektywy wykonywania zawodu architekta. Opracowanie przygotowane w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów…
Analiza najistotniejszych regulacji prawnych wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej, z perspektywy wykonywania zawodu architekta. Opracowanie przygotowane w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów…
ZOBACZ
05.05.2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,…

W dniu 19 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 697). Jednocześnie uchylono…
W dniu 19 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem…
ZOBACZ
05.05.2020

Instrukcja Tarcza antykryzysowa 2.0

Najistotniejsze zmiany dotyczące wykonywania zawodu architekta wprowadzone na mocy: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0.), oraz Rozporządzenia  Rady…
Najistotniejsze zmiany dotyczące wykonywania zawodu architekta wprowadzone na mocy: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem…
ZOBACZ
27.03.2020

Roboty budowlane w czasie pandemii z elementem ryzyka

Roboty budowlane w czasie pandemii z elementem ryzyka Czytaj więcej na…
Roboty budowlane w czasie pandemii z elementem ryzyka Czytaj więcej na…
ZOBACZ
27.03.2020

Tarcza antykryzysowa nieskutecznie poprawia procedury budowlane

Czytaj więcej na…
Czytaj więcej na…
ZOBACZ
02.03.2020

Dziennik Ustaw z 2020 r. Poz. 293 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego…

Dziennik Ustaw z 2020 r. Poz. 293 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dziennik Ustaw z 2020 r. Poz. 293 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu…
ZOBACZ
do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2021 Architekci.pl All Rights Reserved