Start ogłoszenia Książki dla architektów i inwestorów
POWRÓT

Książki dla architektów i inwestorów

27.02.2024

Nowe książki w  cenach zakupu!

W razie zainteresowania prosimy o maila na rozalia@architekci.pl. Na życzenie możemy dosłać opis książki, skan okladki lub ew.spis treści. Książki są nowe.

1. Fast Forward Hot Spot Brain Cells Architecture Biennial Beijing , Map Book Publishers cena 12 zł

2. Unreal Estates in China , cena 8 zł

3. Stany sprężysto-plastyczne i nośność graniczna układów prętowych Zagadnienia teoretyczne, PWN, cena 39 zł

4. Procedura zgłoszenia robót budowlanych Wolters Kluwer , 50 zł

 5. Geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych na wybranych obszarach Polski środkowej, Uniwersytet Warszawski cena 5 zł

6. DD 16 - Architecture tailored - Kevin Kennon / USA , Cena 26 zł 

7. AutoCAD 2000 3D f/x cena 20 zł ,

8. Legorreta + Legorreta, Te Neus, Cena 27 zł

9. TJAD 1998 - 2007. Inheritance & innovation, Tongji University Press cena 26 zł

10. Materiały budowlane. Ćwiczenia laboratoryjne . Część 2. Drewno, szkło, lepiszcza bitumiczne, tworzywa sztuczne, Cena  32 zł

11. Więcej niż architektura. Bosz,  Cena 32 zł 

12. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki. Malarstwo., Muzeum Architektury cena 16 zł 

13. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, rok 2001, nr 1, Cena15 zł 

14. Technika jako czynnik inspirujący w architekturze, Politechnika Śląska , cena 24 zł

15. Trzebnica Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej Cena 24 zł 

16. Metody komputerowe w liniowej mechanice konstrukcji Cena 27 zł

17. Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych, Cena 29 zł

18. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania, WKŁ,  Cena 54 zł

19. Podstawy zapisu konstrukcji , Politechnika Warszawska, Cena 32 zł

20. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,  SGGWCena 25 zł 

21. Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych, PWN, 49 zł 

22. Część B: roboty wykończeniowe. Zeszyt 11. Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi ITB, 20 zł, 2 egz

23. Budownictwo i Prawo 2011 nr 4  , Polcen 5 zł 

24. Natura jako inspiracja. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki. Katalog wystawy Politechnika Wrocławska 7 zł, 2 egz

26. The Architectural Magazine B - No. 54 - Details – Detaljer, 2 egz Arkitekturtidsskrift B, 24 zł

27. Documenta 12 magazine No. 1: Modernity? , Taschen 24 zł, 2 egz 

28. Documenta 12 magazine No. 2: Life! Taschen, 15 zł, 2 egz

29. Maybeck's Landscapes: Drawing in Nature William Stout Publishers, 50  zł, 2 egz 

30. Photopocket Athens, Te Neues 15 zł 2 egz

31. PROJECT RUSSIA 41 Alexander Brodsky  30 zł 2 egz 

32. Som Journal 1,  Hatje Cantz 15 zł

33. Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu Via Nova, 8-zł, 3 egz

34. Tiki Style z serii ICONS , Taschen, 2 egz, 15 zł

35. Voices_13Zehn - New Architectural Statements in Hamburg Deutsches Architektur Museum, 15 zł, 2 egz

36. Wpływ planowania przestrzennego na rozwój strefy zurbanizowanej Łodzi w okresie powojennym Politechnika Łódzka, 36  zł 2 egz

37. Modyfikacja materiałowa betonu, Polski Cement Sp. z o.o. 38 zł  2 egz

38. Mosty a środowisko  DWE, 63 zł, 2 egz

39. Podstawy technologii betonu Politechnika Poznańska, 46 zł  2 egz

40. Gdańsk Bosz 29  zl, 1 egz

41. Erich Mendelsohn. Dawny dom handlowy "PETERSDORFF" we Wrocławiu Muzeum Architektury 19 zł 

42. Proces inwestycyjny dla architektów, Politechnika Warszawska, 29  zł 1 egz 

43. Procedury inwestowania Politechnika Warszawska, 8 zł

44. Polska ochrona zabytków Scholar, 26 zł

45. Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku Via Nova, 88 zł 

46. Podstawy organizacji budowy PWN, 35

47. Obiekty inżynierskie z blach falistych WKŁ, 50 zł

48. Wykorzystać kamień  Studio Jasa, 39 zł

49. Galeria jednego projektu. Architektura polska początku XXI wieku Muzeum Architektury, 10 zl 

50. Saarinen Taschen, 35 zł

51. Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne Wolters Kluwer, 7 zł  

52. Josep Maria Jujol Taschen – niedostępna

53. Wyroby budowlane. przepisy z wprowadzeniem 2016  Polcen 5 zł 

54. ABC uprawnień budowlanych wraz z wykazem aktów prawnych  Polcen 15 zł 

55. Autodesk Inventor® 2009PL/2009+  PWN 120 zł

56. Projektowanie i budowa betonowych silosów na kiszonki  DWE, 20 zł

57. Przemyśl , BOSZ 55 zł – niedostępna

58. Stałe urządzenia techniczne dróg. Materiały do wykładów i ćwiczeń Politechnika Warszawska 8 zł

59. Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Efektywność i opłacalność instalacji Uniwersytet Przyrodniczy, 25 zł 

60. Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia cz. II Politechnika Wrocławska, 20 zl 

61. Katedra Architektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej - 60 lat istnienia Politechnika Warszawska, 24 zł

62. Kształcenie architektów na Górnym Śląsku na tle ewolucji koncepcji edukacji architektonicznej Politechnika Śląska, 20  zł 

63. Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej Uniwersytet Przyrodniczy 55 zł

64. Architektura dźwięku RAM Sp. z o. o. 35 zł

65. Living the modern. Modernizm we współczesnej architekturze Australijskiej Muzeum Archotektury 15 zł

66. Maćków Pracownia Projektowa 1998-2008 Muzeum Architektury, 20 zł 

67. Elementy budownictwa ochrony środowiska Politechnika Warszawska, 27 zł

68. AccuRender 3.1. Architeczka 2000. Wizualizacja fotorealistyczna w środowisku AutoCAD R14/2000 Helion 36 zł  

69. Jak zbudować dom. Praktyczny poradnik w pytaniach i odpowiedziach KaBe Krosno, 40 zł

70. Inventor. Praktyczne rozwiązania Helion 35 zł

71. EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem  Helion 47 zł

72. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. T. 1 miękka oprawa , PWN, 50  zł

73. Opodatkowanie usług budowlanych Wszechnica podatkowa, 40 -53 zł 

74. Zabudowa mieszkaniowa o charakterze uzupełniającym z lat 1945- 1968 w Poznaniu Politechnika Poznańska, 45 zł

75. Technologia robót budowlanych. Ćwiczenia projektowe Politechnika Warszawska, 25 zl

76. Mechanika konstrukcji prętowych w ujęciu macierzowym Politechnika Poznańska, 10 zł 

77. Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Jarosławia Politechnika Krakowska, 26 zł

78. Budownictwo i Prawo 2011 nr 2 Polcen, 5zł 

79.  Budownictwo i Prawo 2010 nr 3  Polcen, 5 zł

80. Budownictwo i Prawo nr 2-3/2009  Polcen 5 zl

81. Budownictwo i Prawo 2011 nr 2  Polcen 5 zł 

82. Czy metropolia jest miastem? Scholar 25-35 zł  

83. Rozbiórki budynków i budowli  PWN, 47 zł

84. Projektowanie zbiorników żelbetowych tom 1. Zbiorniki na materiały sypkie PWN 42 zł

85. Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych  Dashofer 26 zł

86. Dom po powodzi KaBe Krosno 18 zł 

87. Tradycyjne i nowoczesne materiały budowlane KaBe Krosno, 34 zł

88. Architektura mieszkaniowa i usługowa w programach nauczania tom 1 Politechnika Poznańska 20 zł

89. Geometria wykreślna  Politechnika Warszawska , 27- zł

90. Prawo budowlane. 20 wydanie  5-  zł 

91. Kultura przestrzeni gminy SGGW 25zł 

92. Sposób i forma opracowania ekspertyz budowlanych DWE 10 zł 

93. Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie budowa utrzymanie DWE 45- zł  I

94.  Grzejnictwo elektryczne Polcen 20 zł 

95. Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia PWN 29 zł 

96. Umowy budowlane – istotne i ogólne warunki umów Polcen 46 zł 

97. Kościół Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana Wydawnictwo Miejskie Poznań, 13 zł 

98. Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne Politechnika Warszawska 58 zł 

99. Geotechnika komunikacyjna Politechnika Śląska 57 zł  

100. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. T. 1 miękka oprawa  PWN 69 zł

101. Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych Politechnika Warszawska 39 zł

102. Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych Politechnika Wrocławska 31zł

103. Cementy wieloskładnikowe w budownictwie Polski Cement Sp. z o.o. 33 zł

104. Dekoracyjne malowanie ścian RM, 19 zł 

105. Prawo budowlane. 23 wydanie, C.H. Beck 12 zl

106. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Medium, 48- zł

107. Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów, wyd. 2 rozszerzone Politechnika Gdańska , 24zł

108. Zagroda okólna jako jedna z form przestrzennych tradycyjnej zagrody wiejskiej Politechnika Krakowska - niedostepne

109. Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie WKŁ 40 zł

110. Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie Politechnika Wrocławska, - niedostępna

111. Piękno konstrukcji mostowych Politechnika Krakowska, 54 zł

112. Iglaki w ogrodzie. Multico 15 zł 

113. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  CEDEWU 35 zł

114. Instalacje elektryczne na terenie budowy ITB 48 zł

115. Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego Wolters Kluwer, 59 zł, 

116. Trwałość budynków i budowli, DWE 36 zł

117. Lwów na starych pocztówkach – niedostępna 

118. Autoklawizowany beton komórkowy  PWN 89 zł

119. Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic ITB 14 zł

120. Województwo warszawskie i łódzkie / przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach, Libra 21 zł 

121. Inteligentny modeler graficzny w komputerowych systemach wspomagania projektowania budowlanego, Politechnika Gdańska 15zł

122. Światła miasta, Marina 54 zł 

123. SolidWorks 2001 Plus. Podstawy  , Helion 21 zł

124. Wizualizacje architektoniczne 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Helion, 56 zł

125. Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanyc , ITB 30 zł

126. Archiprix International 2001-2003 Istanbul Rotterdam World’s best graduation projects 010 Publishers 25 zł

127. Autodesk Inventor + płyta CD Professional 2014PL/2014+ Fusion/Fusion 360 PWN, 149 zł

128. Transport mieszanki betonowej ITB, 26 zł

129. Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami  , WKŁ 42 zł

130. Landscape VOL 1 (1/2007) Tempting Strategies: Bogota, Limburg, Tokyo Sjoerd Soeters Gardens for older, Birkhauser, 26zł

131. Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podręcznik Helion 19zł

132. ARCHIPRIX 2008 The best Dutch graduation projects - Architecture, urban design, landscape architect 010 Publishers 10 zl

133. Architecture 31 zł

134. Web Design Index 6, PEPIN PRESS, 25 zł

135. Basics CAD, Birkhauser 10 zł

136. Country Estate Drakenburg – niedostępna

137. Documenta Magazine No 1-3 Reader, TASCHEN 29 zł

138. Emergence 4 Transmutations European Architecture Pyramid Editions, 10zł

139. Far from Equilibrium Essays on Technology and Design Culture , Actar 37 zł

140. Greetings from Europe Landscape & Leisure 010 Publishers, 38- zł

141. Hassell Poetic Pragmatism  - niedostępna

142. Shelter for Culture - Cultuur onder dak - Herman Hertzberger & Apeldoorn , 010 Publishers, 28 zł

143. Vertical View Horst Hamann – niedostępna

144. Komentarz do normy PN-EN 13707:2006 + A1:2007 ITB, 15zł

145. Interventions II: Masami Kobayashi – niedostępna

146. Light into life Future life Asian design – niedostępna

147. Mechanika materiałów i konstrukcji. T. II  , Politechnika Warszawska  29zł

148. Miralles Tagliabue Te Neues, 21 zł

149. Moore Ruble Yudell; - niedostępna

150. Moore Ruble Yudell; - niedostępna

151. On the Edge Ten Architects from China Rizzoli Inter. Publ.  68 zł 

152. Pleasure: The Architecture and Design of Rockwell Group – niedostępna

153.  Podstawy infrastruktury technicznej w przestrzeni rolniczej SGGW 20zł

154. PROJECT RUSSIA 39 BODYProject Russia 30 zł

155. Reinventing the Wheel The Construction of British Airways London Eye Walkowska 29 zł

156. San Francisco: Architecture of the San Francisco Bay Area: History and Guide William Stout Publishers, 20 zł

157. Som Journal 2 niedostępna

158. Som Journal 3 – niedostępna

159. Som Journal 4 – niedostępna

160. United States Holocaust Memorial Museum

161. ViA arquitectura 16.V CLIMAS / CLIMATES Vilo International, 20 zł

162, Web Design: Music Sites TASCHEN, 10 zł

163. Yearbook Architecture HDA Graz 04/05 – niedostępna

164. Jahrbuch.architektur.HDA.graz 05/06 –niedostępna

165. Zawsze blisko. Fotografie prasowe Stanisława Jakubowskiego Muzeum w Gliwicach, 5 zł

166. Prawo budowlane 25 wydanie, Beck 5-zł

167. Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości Politechnika Krakowska, 15 zł

168. Strategia dla Krakowa - koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych. Monolog o polskiej urbanistyce Politechnika Krakowska, 24 zł

169. System bezmagazynowej pracy jednostek budowy i transportu Politechnika Krakowska, 15 zł 

170. Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków Medium, 49zł

171. Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie Politechnika Łódzka 15 zł

172. Przyroda i miasto, tom X - cz. 1 i 2  SGGW 35 zł

173. Hydraulika z elementami hydrologii , Politechnika Łódzka 30 zł

174. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi, PWN -38 zł

175. Okresowe kontrole stanu technicznego budynków. Formularz niezbędnych pytań Dashofer, 30zł

176. Utrzymanie dróg. Technologia robót i sprzęt KaBe Krosno , 34 zł 

177. Schody i chodniki ruchome. Poradnik konserwatora i eksploatującego KaBe Krosno, 38 zł

178. Modelowanie procesów budowlanych o charakterze losowym  DWE, 27 zł

179. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest  ITB, 44 zł

180. Mosty ruchome PWN, 42-zł

181. Współczesna urbanistyka Leszna  Politechnika Wrocławska, 38 zł

182. Culture of the city, Politechnika Wrocławska 25 zł

183. Inne miasto / Other city, Zachęta, 45 zł

184. Form Follows Freedom. Architektura dla kultury w Polsce 2000+   55 zł

185. Podstawy konstrukcji mechanicznych - zbiór zadań. Wydanie II  Politechnika Łódzka, 19 zł

186. Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska PWE, 32 zł 

187. Testy na uprawnienia budowlane 1. Specjalność architektoniczna Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego 38 zl

188. Projektowanie konstrukcji stalowych część 1. Dźwigary kratownicowe, słupy, ramownice  PWN, 52  zł

189. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej Politechnika Warszawska , 22 zł

190. Kodeks postępowania administracyjnego. ... Zbiór przepisów Wolters Kluwer, 32 zł

191. Mosty wstęgowe  DWE, 22 zł

192. Spacery po Warszawie - Krakowskie Przedmieście (3) Wydawnictwo CM 10 zł

193. Audiosfera Wrocławia , WUWR, 15 zł 

194. Aktualne problemy budownictwa. Architektura,projektowanie, technologia PWSZ Sulechów, 15 zł 

195. Miejsce, nie-miejsce Marca Auge'a Politechnika Krakowska, 16 zł 

196. Projektowanie architektury w ujęciu analitycznym, Śląsk, 30 zł

197. Śladami Architektury Politechnika Krakowska, 21 zł 

198. Gdańsk w perspektywie badań młodych naukowców Politechnika Gdańska 34 zł 

199. Habitaty: mój piękny habitat Politechnika Wrocławska 36 zl

200. Socjologia designu CEDEWU 27 zł 

201. Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939 Księży Młyn, 50  zł

202. Odkształcalność gruntów i osiadanie fundamentów Politechnika Warszawska 28 zł

203. Przykłady obliczeń płaskich stropów Zeszyt 3, Politechnika Łódzka 37 zł

204. Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej Politechnika Wrocławska, 43 zł

205. Jerzy Staniszkis. Architekt, Salix Alba, 55 zl

206. Konstrukcje murowe. Przykłady obliczeń według Eurokodu 6 oraz metodami probabilistycznymi  Politechnika Rzeszowska 20 zł

207. Regeneracja architektury (t.4 człowiek ekologia architektura) Politechnika Poznańska 24 zł

208. Mała rzeka w dużym mieście. Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki Uniwersytet Łódzki 33 zł

209. Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych Politechnika Warszawska, 22zł

210. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych Część 2 Podręcznik Kwalifikacja BD.29 WSiP, 37 zł 

211. Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych  PWN, 60 zł

212. Architektura w Polsce 1945-1989 Centrum Architektury 46 zl

213. Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych  CEDEWU 39 zł

214. Heritage and the City MCK 32 zł

215. Konstrukcje spawane. Połączenia WNT 55 zł

216, Miary bezpieczeństwa konstrukcji inżynierskich Politechnika Wrocławska, 25 zł 

217. Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych Politechnika Wrocławska 42 zl

218. Prezentacja interpretacyjna zabytków architektury w ochronie dziedzictwa kulturowego Politechnika Krakowska cena 37 zł

219, Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka  WKŁ 63 zł

220. Materiały budowlane. Ćwiczenia laboratoryjne. Część 1. Właściwości techniczne, kamień naturalny, ceramika Politechnika Warszawska, 30 zł

221. Laka Perspectives  Volume 3, 35 zł 

223. Skogluft Mieszkaj zdrowo. Norweski sekret pięknego i naturalnego mieszkania Znak, niedostepna

224. Cieślictwo polskie. Uzupełnienie Polskiego Budownictwa Drewnianego z rysunkami 34 zł

225. Architektura jest najważniesza -niedostępna

226. Architektura ogólnodostępnych przestrzeni współczesnych hoteli Politechnika Wrocławska 30 zł 

227. Przestrzeń publiczna Poznania przyjazna seniorom Politechnika Poznańska 10 zł 

228. Warunki techniczne budynków i procedury budowlane. Poradnik dla praktyków Wolters Kluwer 85 zł 

229. Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach Uniwersytet Łódzki 35 zł 

230. Współpraca fundamentu płytowo-palowego z podłożem gruntowym Politechnika Warszawska 29 zł 

231. MATLAB i jego środowisko Politechnika Gdańska 10 zł 

232. Góralski etnodizajn czyli sztuka ludowa Podhala jako źródło inspiracji we współczesnym wzornictwie Katedra Wydawnictwo Naukowe 26 zł

233. Wentylacja i klimatyzacja. Laboratorium Politechnika Warszawska 17 zł 

234. Język i rzeczywistość architektury Fundacja im. Stefana Kuryłowicza 26 zł

235. Kolorowy Szczecin na starych pocztówkach Księży Młyn 32 zł

236. Współczesne miasto jako środowisko życia człowieka zintegrowane z przyrodą Politechnika Świętokrzyska 10 zł

237. Problemy transportowe miast. Stan i kierunki rozwiązań  PWN 41 zł

238. Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce. Tom I. Kresy dawnej Rzeczypospolitej Politechnika Warszawska 34 zł 

239. Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 46 zł 

240. Konstruowanie architektury. Uwagi o materializacji formy architektonicznej Politechnika Wrocławska 28 zł

241. Konkurs architektoniczny. Pawilon konferencyjno – restauracyjny w zespole Hali Stulecia we Wrocławiu Muzeum Architektury 15 zł 

242. Rozbudowa Świątyni - Nowa przestrzeń sakralna na kanwie dawnego układu wybranych kościołów małopolski Politechnika Krakowska 25 zł  

243. Jakość środowiska mieszkaniowego a dziedzictwo kulturowe na przykładzie wybranych miast województwa podkarpackiego Politechnika Krakowska 30 zł  

244. Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastemUniwersytet Łódzki 29 zł

245. Początki urbanistyki współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX w. Politechnika Warszawska 60 zł

246. Pomiary elektryczne i elektroniczne WKŁ 62 zł

247. Architektura krajobrazu Część 5 Rośliny ozdobne Podręcznik Hortpress 63 zł  

248. Dlaczego warto oraz jak zbudować dom jednorodzinny Red Paweł Brankiewicz 19 zł

249. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych III kw. 2020 r. Wolters Kluwer 155 zł

250. Home Series Vol.17: Minimal Living Beta-Plus 30 zł

251 ArchiTECZKA. AC Autodesk Auto-Architekt S8 z polskimi rozszerzeniami  Helion 20 zł

252. Mieszkaj po swojemu  Wilga niedostepna

253. Stolarstwo Kompendium Arkady 33 zł

254. Ornamenty Poznania. 30 detali architektonicznych do kolorowania Wydawnictwo Miejskie Poznań 11 zł 

255. Stale odporne na korozję i ich spawalność Politechnika Gdańska 25 zł 

257. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych WKŁ 30 zl

258. Cieśla Polski Zeszyt I- IV 1915- 1916 Graf_ika 20 zł 

259. Systemy Informacji Przestrzennej Z QGIS Politechnika Krakowska 21 zł 

260. W ogniu i w gruzach. Uniwersytet Wrocławski w latach 1945–1946. Inne spojrzenie Via Nova 34 zł

261. W kręgu architektury narodowego romantyzmu w krajach nordyckich w XIX i na początku XX wieku Universitas 20 zł

262. Dwory w Polsce. Od średniowiecza do współczesności  DIG 41 zł

263. Zbiór zadań egzaminacyjnych z mechaniki ogólnej - statycznie wyznaczalne układy prętowe Politechnika Gdańska 24 zł

264.  Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia Politechnika Gdańska 21 zł
265. Pomniki historii, 25 najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w Polsce, KOBIDZ, 25 zł, 2 egzemplarze
266. Zbuduj sam drewniany dom. Instrukcja montażu krok po kroku. Architektoniczna Pracownia Bajer 30 zł
267. 25 lat Pracownia Usług Architektonicznych  PUA-SARP we Wrocławiu - 5 zł
268. Umowa o wykonanie projektu architektonicznego, 5 zł
269. II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Architektów wydawnictwo pozjazdowe 5 zł
270. Kieszonkowa encyklopedia praktycznej uprawy roślin 5 zł 
271. Umowy, wzory, formularze. Wzory pism, Jacek Gieracki 5 zł - niedostępna
272. Industrie Bauten Gestalten, Degenhard Sommer, wydawnictwo Picus 10 zł
272. Debata - Wrocław miasto które będzie (plus CD) SARP Wrocław 5 zł 
273. 70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej, pod red. Jadwigi Fangrat, ITB 20 zł
274. Zaprojektuj sobie dom, Edward Kryjak i Michał Kryjak 5 zł - niedostępna
275. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury , Oddział PAN w Krakowie tom XXX 1998 10 zł
276. Der Weg zu Moderne Werkbund-Siedlungen 1927-1932, zafoliowane 100 zł
277. Co wiedzą dzieci? Antropologiczna edukacja architektoniczna SAR Wrocław 5 zł
278. Odjechani. Wrocławska młoda emigracja architektoniczna, Anna Rumińska 5 zł
279. Genius Loci, Wrocław, Breslau, Wratislavia, tekst polski i angielski 5 zł
280. JEMS architekci 9/9, Muzeum Architektury, 20 zł
281. JEMS architekci, wybrane projekty, 5 zł
282. Nowy Wrocław. Architektura ostatniej dekady, katalog polsko angielski 30 zł
283. The Hanoverian Court and the Triumph of Palladio, Barbara Arciszewsja, Wydawnictwo DIG, używana 20 zl
284. Lviv: city architecture modernism, Bohdan Cherkes and Andrzej Szczerski, Muzeum Architektury Wrocław 100 zł
285. Szkło i witraże Beata Stankiewicz Szczerbik, Muzem Architektury Wrocław 40 zł
286. Carlo Scarpa. Przestrzenie mieszkalne. Projekty dla teatru , Muzeum Architektury Wrocław 10 zł
287. Szybko i młodo. Fast and Young, Łukasz Wojciechowski, polsko angielska 30 zł
288. Au coeur de la maison. Le grand livre des cuisines et des salles de bains, Schmidt, 20 zł - niedostępna
289. La piscine. Reccettes d'architecte, Marie-Pierre Dubois Petroff, 20 zł
290. Cementary art,  Sztuka cmentarna,  L'art de cimentiere (polsko-angielsko-francuska, Muzeum architektury, 50 zł
291. Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002, Teresa Kulak, Mieczysław Pater, Wojciech Wrzesiński , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 100 zł, 2 egz
292. Kościół Trzech Narodów, Romuald Sołdek (polsko angielsko czechosłowacka) 10 zł
293.Ostrów Tumski i Wyspa Piaskowa we Wrocławiu, Romuald Sołdek (polsko niemiecka) 10 zł
294. Wrocław Architektur und Geschichte, Stanisław Klimek Via Nova 20 zł
294. Klasztor Księgi Henrykowskiej, Romuald Sołdek (polsko niemiecka) 20 zł
295. Uniwersytet Wrocławski, Jan Miodek 20 zł
296. Polscy architekci na świecie 50 zł
297. Beleuchtung im Freiraum, Fabian Maier 100 zł
298. Noel & Marquet Design Elements 10 zł
299. Niewidzialna mapa Wrocławia, Ośrodek Postaw Twórczych (polsko niemiecko angielska) 50 zł
300. Mała encyklopedia architektury wnętrz, Ossolineum, Klemens Krajewski 20 zł - niedostępna
301. encyklopedia architektury, Pevsner-Fleming Honiur, Wydawnictwa artystyczne i Filmowe 25 zł - niedostępna
302. Industriebau Europa japan USA Praxisrepert, Birkhaueser 10 zł
303. Pamięci architektów wrocławskich, Zenon Prętczynski 10 zł

 

 

Autor:

Maria Ottlewska
www:
email: rozalia.ottlewska@wp.pl

Zobacz inne ogłoszenia

DAJ OGŁOSZENIE

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved