Start aktualności zamykamy księgarnie - ostatnie 200 książek w cenach…
POWRÓT

zamykamy księgarnie - ostatnie 200 książek w cenach zakupu!

08.01.2024

Nasza księgarnia w www.sklep.architekci.pl kończy w tym roku swoją działalność. 

Wyprzedajemy stany magazynowe https://sklep.architekci.pl/group/wyprzedaz .

Ksiązki są w cenach zakupu od wydawnictw! Ceny już od 5 zł .

Kilka przykładów poniżej:

Trzebnica Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej - Album zapoznaje nas z historią klasztoru i kościoła, które ufundowane zostały przez księcia Henryka Brodatego, za namową jego małżonki, pochodzącej z Andechs w Bawarii, Jadwigi. Pobożna księżna (kanonizowana 1267 r.) spędziła tu wiele lat życia, tu też jest pochowana. Jej grób do dziś jest celem licznych pielgrzymek. Założenie klasztorne pokazano na współczesnych barwnych fotografiach.

Mechanika konstrukcji prętowych w ujęciu macierzowym Książka ta jest znakomitym podręcznikiem służącym do nauki podstaw MES i doczekała się wielu wydań.

Projektowanie zbiorników żelbetowych tom 1.  Zbiorniki na materiały sypkie - Pierwszy tom 2-tomowego, nowoczesnego podręcznika poświęconego projektowaniu zbiorników żelbetowych na materiały sypkie i ciecze, uwzględniającego zalecenia najnowszych norm europejskich.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  System wodociągowy jest to zespół urządzeń technicznych i obiektów budowlanych, służących do zaopatrywania lności i przemysłu w wodę. Do głównych zadań tego systemu należy dostarczanie do odbiorcy wody o odpowiedniej jakości, w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

Grzejnictwo elektryczne Prezentowany poradnik przedstawia zagadnienia związane z wykorzystaniem energii elektrycznej w technice grzewczej, a szczególnie: różne sposoby ogrzewania pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, zastosowanie prądu do ochrony budynku i jego otoczenia, specjalne zastosowania ogrzewania elektrycznego. 

Technika jako czynnik inspirujący w architekturze tematyka dotyczy najaktualniejszych pod względem przydatności dla dydaktyki i praktyki projektowej wątków naukowych podkreślających rolę innowacji technicznych jako inspirującego bodźca dla twórczości architektonicznej. W tym znaczeniu stanowi ona publikację monotematyczną dla szerokiego kręgu architektów i studentów architektury .

Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych Ta książka nie jest podręcznikiem napisanym przez prawników dla prawników, ale zainteresuje także ekonomistów, inżynierów, urzędników administracji państwowej i samorządowej oraz wszystkich zajmujących się realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych

Metody komputerowe w liniowej mechanice konstrukcji podręcznik ma przede wszystkim spełniać wymogi programu studiów na kierunku budownictwo. Powinien on być również przydatny na innych kierunkach studiów technicznych, a nawet na studiach doktoranckich.

Vademecum prawne geodety podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W miesiącu wrześniu ukazało się już piąte wydanie tej publikacji. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002-2009 nowe vademecum 2010 zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów prawnych.

Marek Dziekoński – architekt - publikacja, która towarzyszyła wystawie twórczości Marka Dziekońskiego w Muzeum Architektury, prezentuje dorobek architektoniczny Marka Dziekońskiego i zawiera teksty Andrzeja Zwierzchowskiego i Ewy Dziekońskiej oraz wspomnienie Julisza Dziekońskiego, brata Marka Dziekońskiego.

Metody komputerowe w liniowej mechanice konstrukcji - Zachowano zasadę, że podręcznik ma przede wszystkim spełniać wymogi programu stiów na kierunku budownictwo. Powinien on być również przydatny na innych kierunkach stiów technicznych, a nawet na stiach doktoranckich.

Mechanika konstrukcji prętowych w ujęciu macierzowym - Zagadnienia związane z mechaniką konstrukcji w ujęciu macierzowym są przedmiotem wielu opracowań naukowych i dydaktyczno-naukowych. Rozwój elektronicznej techniki obliczeniowej dał podstawy praktyczne do tworzenia algorytmów obliczeniowych w których występuje duża liczba niewiadomych.

AutoCAD 2000 3D f/x - Niniejszy podręcznik pomoże Ci opanować zaawansowane techniki AutoCAD-a 2000. Służyć temu ma bogactwo opatrzonych ilustracjami przykładów oraz praktyczne porady.

Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi - roboty wykończeniowe , zeszyt 11 

Kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami na poznańskiej Komandorii Książka o kościele św. Jana Jerozolimskiego jest pierwszą monografią o tej jednej z najstarszych ceglanych świątyń w Polsce

 DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved