Start aktualności Wykład prof. Bohdana Cherkesa "Piękno i estetyka…
POWRÓT

Wykład prof. Bohdana Cherkesa "Piękno i estetyka radziecka"

18.04.2018

Profesor Bohdan Cherkes zaprezentuje miasta i projekty urbanistyczne, które najmocniej odsłaniają wyjątkową estetykę urbanistyki radzieckiej. Wykład prof. Bohdana Cherkesa

24.04.2018, godz. 18:00, Wstęp wolny


Powstały na gruzach Imperium Rosyjskiego Związek Radziecki od pierwszych lat swojego istnienia dążył do głębokiej transformacji społecznej zamieszkujących go narodów. Ten brutalny proces napędzany był przez pośpiesznie realizowaną industrializację i idącą za nią urbanizację. Już w latach dwudziestych XX wieku planiści pracujący w ZSRR przygotowywali awangardowe wizje modernistycznych miast. Dekadę później, jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej, ich miejsce zajęły projekty wyrażające idee realizmu socjalistycznego. To one przesądziły o wyglądzie Związku Radzieckiego odbudowywanego po 1945 roku ze zniszczeń wojennych. Czas odwilży i epoka Chruszczowa otworzyły na nowo architekturę i urbanistykę radziecką na modernizm. Każda z wymienionych epok w odmienny sposób definiowała cele estetyczne przygotowywanych projektów, inaczej patrzyła na problem relacji miasta i piękna. 


Prof. dr hab. inż. arch. Bohdan Cherkes – architekt i badacz historii architektury. Jest profesorem zwyczajnym Wydziału Architektury Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska", w latach 1991–2001 pełnił funkcję dziekana, a następnie został wybrany dyrektorem Instytutu Architektury tej uczelni. Wykładał na wielu uniwersytetach, w tym w Krakowie, Darmstadt i Wiedniu. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się takie zagadnienia, jak tożsamość w architekturze i planowaniu miast, rozwój przestrzenny, urbanistyka, historia i teoria miasta. Jest autorem ponad stu naukowych publikacji w Austrii, Chinach, Niemczech, Holandii, Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Ukrainie.


Autor:

MCK Kraków
http://mck.krakow.pl/


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved