Start aktualności Działania na rzecz absolwentów wydziałów architektury…
POWRÓT

Działania na rzecz absolwentów wydziałów architektury i kierunków budowlanych

03.07.2014
Podsumowanie projektu Architecture Vocational Learning Network – prelegentka Sally Robertshaw z MADE.
Źródło: Fot. Joanna Krajewska

W dniach 7-9 maja 2014 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (WA PWr) odbyło się spotkanie podsumowujące działalność partnerstwa międzynarodowego, powstałego w związku z realizacją projektu Leonardo da Vinci 2012, nr: 2012-1-GB2-LEO04-08241 5, zatytułowanego: „Architecture Vocational Learning Network”. Jednym z istotnych elementów zjazdu było otwarte seminarium, pt. “Supporting Graduates of Architectural and Building Professions in their Entrance into the Labor Market”, które odbyło się we Wrocławiu 08 maja 2014, w siedzibie Wydziału przy ul. Prusa 53/55. 

Partnerami WA PWr w ramach Architecture Vocational Learning Network są: w roli koordynatora projektu – Midlands Architecture and the Designed Environment (MADE) z Birmigham (Wielka Brytania) – organizacja charytatywna i centrum architektoniczne, o profilu edukacyjno-kulturalnym, typu non-profit, Colaborativa, zlokalizowana w Cordobie (Hiszpania) – agencja projektowa i społeczna, Wydział Architektury La Cambre-Horta of the Université Libre de Bruxelles (Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, Belgia) – stanowiący część sieci UNICA uczelni europejskich oraz Vuste-Envis z Pragi (Czechy) – ośrodek kształcenia zawodowego. Wspólnie wypracowany został tzw. „Raport dobrej praktyki”, będący podsumowaniem pracy międzynarodowego partnerstwa i skierowany zarówno do studentów, absolwentów, jak i nauczycieli oraz trenerów zawodowych, związanych ze środowiskiem zbudowanym. Dokument prezentuje, m.in.:

·      ogólny kontekst społeczno-ekonomiczny w pięciu krajach członkostwa, w tym zagadnienia formalne związane z wykonywaniem zawodów budowlanych,

·      szczegóły instytucji publicznych i pozarządowych (formal and informal) działających na poziomie międzynarodowym i lokalnym, wspierających absolwentów,

·      informacje o projektach wspierających szkoły i edukację społeczną, mające na celu promocję architektury, budownictwa i pełniejsze zrozumienie związanych z nimi zagadnień przez szerokie grono odbiorców,

·      przykłady działalności, które warto rozwijać i kontynuować w innych krajach,

·      analizę sytuacji realizacji zagranicznych praktyk zawodowych w Europie,

·      podręcznik dla organizujących i przyjmujących na praktyki zawodowe wraz z zaleceniami, 

·      interaktywną mapę ogólnoeuropejskich inicjatyw. 

Po prezentacji partnerów głos oddano reprezentantom inicjatyw wrocławskich, m.in. związanych z działalnością Uczelni. Tę część rozpoczęła Barbara Gronostajska, z wystąpieniem “Aesthetic education of primary school pupils during DFN festiwal”, przedstawiającym warsztaty architektoniczne z najmłodszymi, realizowane w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki organizowanego przez PWr. Edukacja dzieci pozwala na wykształcenie świadomego estetycznie społeczeństwa, wyczulonego na problemy związane z rozwojem architektury i miast. Wpływa ona również pozytywnie na późniejsze, bardziej świadome wybory ścieżki zawodowej przez młodzież. Nie mniej ważne są działania w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFa, Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oddział Wrocław, zaprezentowane przez prezesa organizacji Macieja Hawrylaka, które promują działalność architektów, aktywizują lokalne społeczności, angażują studentów i absolwentów. Na możliwości nowych kierunków rozwoju tych ostatnich wskazały kolejne prezentacje, m.in. “Energy-active Architecture – Challenges in Diploma Theses” Anny Bać, przedstawionej przez Piotra Michalskiego, dotyczącej założeń i wyników konkursu na najlepszy dyplom studencki I i II stopnia zrealizowany na WA PWr, stosujący rozwiązania energooszczędne i o wysokich walorach architektonicznych.

Co ciekawe studenci WA PWr mogą również zdecydować się na kształcenie w ramach specjalnej – zrównoważonej ścieżki dydaktycznej, której założenia przestawił Maciej Stojak. Program dydaktyczny został opracowany w zespole pod kierunkiem Aliny Drapelli-Hermansdorfer i jest przeznaczony dla II stopnia studiów. Jego zasadą jest połączenie czterech modułów tematycznych w jeden projekt. Zagadnienia prowadzą od strategii planowania przestrzennego, przez kształtowanie jednostek urbanistycznych, po architekturę budynków i projektowanie detali budowlanych. Zupełnie nowe możliwości rozwoju przedstawił również Jerzy Łątka w prezentacji “HŚM – Paper Architecture”, ukazującej szereg projektów związanych z wykorzystaniem papieru jako pełnoprawnego materiału budowlanego. Na pierwszy plan prezentacji wybijał się aspekt społeczny jednego z przedsięwzięć, angażującego we współpracę osoby bezdomne z Towarzystwa Św. Brata Alberta we Wrocławiu i studentów z Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego WA PWr pod kierunkiem Zbigniewa Bacia i prelegenta.

Współpraca z absolwentami i studentami na rzecz lokalnych społeczności była równie ważna w prezentacjach dwóch aktywnych wrocławskich organizacji Krzywego Komina i Łokietka 5: Infopunktu Nadodrze. Zaprezentowane przez Kubę Żary, w imieniu Wioletty Król i Małgorzaty Koralewskiej, Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” to organizacja koncentrująca się na działalności na rzecz artystów i rzemieślników, wspierająca ich poprzez szkolenia, warsztaty, wystawy, pomoc specjalistów oraz promująca ich pracę w ramach „Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design”. Natomiast przedstawiony przez Maję Zabokrzycką Łokietka 5: Infopunkt Nadodrze to szereg inicjatyw, m.in. think tank, punkt informacyjny i różnorodne akcje na rzecz wspierania rozwoju dzielnicy Nadodrze we Wrocławiu, jej lokalnych społeczności, niewielkich przedsiębiorstw i podwyższania estetyki tej części miasta. Wśród nich zaakcentowane zostały – „Universal Design” – projekt skoncentrowany na dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszających się na wózkach, „Witryny Nadodrza” – inicjatywa na rzecz poprawy wizerunku lokalnego biznesu i zakładów usługowych, „Uwolnij podwórko” – akcja, w wyniku której powstają ogrody społeczne oraz „Rada Seniorów” – aktywizująca starszych mieszkańców dzielnicy. 

Całość spotkania zakończyło oświadczenie Agnieszki Szczepaniak wiceprzewodniczącej Konwentu – Rady Społecznej WA PWr, zrzeszającego przedstawicieli pracodawców i władz lokalnych, wspierającego Wydział w aktywizacji zawodowej absolwentów oraz dostosowaniu programów nauczania do potrzeb współczesnego i przyszłego rynku pracy. Spotkanie kontynuowano prezentacjami studentów wykładami gości zagranicznych, które odbyły się następnego dnia. Dyskusja toczyła się jeszcze długo po zakończeniu sympozjum, a poruszone tematy będą realizowane i rozwijane przez instytucje i organizacje, których reprezentanci mieli możliwość spotkać się oraz wymienić doświadczenia. 

 

Po więcej informacji i „Raport dobrej praktyki” zapraszamy na strony partnerstwa: http://vocationalarchitecture.wordpress.com/. Projekt ma w pełni charakter edukacyjno-naukowy.


Autor:

Joanna Jabłońska* Dominika Kopczyk**


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved