Start aktualności Lifting The Curtain. Central European Architectural…
POWRÓT

Lifting The Curtain. Central European Architectural Networks | La Biennale di Venezia 2014

03.06.2014

W tym roku oprócz wystawy w Pawilonie Polskim pt. Figury niemożliwe autorstwa Instytutu Architektury i Jakuba Woynarowskiego, Polaków będzie można także spotkać na wystawie Lifting the Curtain. Środkowoeuropejskie sieci architektoniczne.

Projekt badawczy jest próbą stworzenia alternatywną względem głównego nurtu historiografii perspektywy architektury w Środkowej Europie: centrów, szkół, producentów, grup i kolektywów itp. – głównych aktorów mających wpływ na ewolucję i akumulację kultury architektonicznej. Ma on na celu uwidocznić międzynarodowe i interdyscyplinarne sieci, których aktywność w dwudziestym wieku miała znacznie większy wpływ na formowanie się modernizmu niż działalność pojedynczych indywidualności, biur projektowych.

Wystawa jest pierwszym elementem długoterminowych badań nad rozwojem architektury jako efektu złożonych zależności pomiędzy produkcją materialną i niematerialną angażującą wiele czynników i uczestników połączonych w sieci. Według postawionej tezy architektura stała się wynikiem zbiorowej produkcji i transferu wiedzy, ponad granicami regionalnymi i geopolitycznymi, podlegając złożonym zależnościom i wpływom. Proponując nową perspektywę i metodologię badacze zakładają przejście od narodowych narracji nowoczesności do globalnego ujęcia, wykraczającego poza elementy i wątki składające się dotychczas w główny nurt badań nad architekturą regionu. Początkowy etap ma na celu opis sieci, które złożyły się na kształt i skontekstualizowały kulturę architektoniczną w ciągu ostatnich stu lat, śledząc powiązania pomiędzy lokalnymi i ponadnarodowymi ramami interpretacyjnymi. Dalsze etapy dotyczą rozwoju i kontekstualizacji różnych wizji nowoczesności, jej postmodernistycznych adaptacji, ich rewizji podczas okresu transformacji oraz wpływu na procesy zachodzące obecnie.

Poprzez proces aktywnej dokumentacji zapoczątkowany w czasie trwania wystawy i w ciągu projektu przez uczestniczące w nim ośrodki powstanie otwarte archiwum. Taki modus operandi pozwoli na ożywienie wymiany pomiędzy najbardziej aktywnymi ośrodkami architektonicznymi w regionie. Projekt stanowi więc również próbę ożywienia i kultywowania istniejących już sieci.

Inicjatorem projektu jest TRACE (Central European Architectural Research Think-tank), międzynarodowa sieć, do której należą architekci i badacze pragnący ożywić dawniej istniejące związki pomiędzy reprezentantami dyscypliny, pochodzącymi z centrów produkcji architektonicznej w Europie Środkowej.

Więcej na stronie internetowej projektu: www.ce-arch.net

Miejsce: Officina delle Zattere, Dorsoduro 919, 30123 Venezia
Czas trwania wystawy: 7 czerwca – 23 listopada, 2014

Organizator: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej
 

 


Autor:

SARP Warszawa


DODAJ ARTYKUŁ

Załóż konto

SKLEP

JESTEŚMY MOBILNI

ODWIEDŹ NAS TUTAJ

do góry

Odwiedź nas tutaj:

Projekt i wdrożenie Copyright © 1997-2024 Architekci.pl All Rights Reserved